Düşük Sıcaklıkta Beraber Sinterlenen Seramikler (ltcc) Uygulamalarında Kullanılan Çok Katmanlı Seramiklerin Üretim Ve Özelliklerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-03-08
Yazarlar
Kılıç, Ayşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, düşük sıcaklıkta beraber pişirilen seramikler (LTCC) uygulamalarında kullanmak amacıyla borosilikat camı/alümina kompozitler ve CaO-MgO-SiO2 esaslı cam seramik malzemelerin uygun kompozisyonlarının belirlenmesi, üretimi ve özellikleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Borosilikat esaslı cam malzemeye belirli oranlarda alümina ilavesi yapılarak kompozit bir malzeme elde edilmiştir. Farklı sıcaklık ve süreler uygulanan sistemde alümina-cam arasındaki etkileşim, sinterlenme davranışı ve alümina miktarının kompozit özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Diğer sistem, CaO-MgO-SiO2 esaslı (CMS) cam seramik malzemeler, CMS esaslı camlardan toz teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Isıl işlem sondrası, her iki sistemin de, LTCC uygulamalarında altlık malzemesi olarak kullanıma uygun olup olmadığı çeşitli test ve analizler ile incelenmiştir. Proses sonucu elde edilen nihai ürünün fiziksel, mekanik ve ısıl özellikler incelenmiştir. Distorsiyonun en az olduğu, mukavemet, porozite ve yoğunluk gibi fiziksel ve mekanik özellikler ile ısıl genleşme davranışının en iyi olduğu kompozisyon belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, LTCC uygulamalarında kullanılabilecek malzeme özelliklerine yaklaşıldığı görülmüştür.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
LTCC, Borosilikat camı, Alümina, CMS, Cam seramik, LTCC, Borosilicate glass, Alumina, CMS, Glass-ceramic
Alıntı