Sert Eloksal İle Kaplanmış 6xxx Serisi Aluminyum Alaşımlarının Aşınma Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gökşahin, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aluminyum alaşımları sahip oldukları mukavemet/ağırlık oranı ile özellikle otomobil sektöründe ve havacılık sektöründe çok önemli bir yer tutmaktadır. Ancak aluminyum alaşımlarının sahip olduğu düşük aşınma direncinden dolayı kullanımı kısıtlanmaktadır. Aşınma, meydana geleceği önceden bilinmesine rağmen tamamen engellenemeyen bir hasardır. Günümüzde, aluminyum alaşımlarının sertliğini ve aşınma direncini arttırmak için uygulanan yöntemler arasında, sert eloksal kaplama yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, üç farklı işlem parametresine sahip kaplama şartlarında kaplanmış AA6061 ve AA6082 alaşımlarının yüzey sertlik değerleri, kaplama-altlık uyumu ve aşınma direnci değerleri incelenmiştir. İncelenen üç farklı işlem koşulunda (akım, banyo sıcaklığı ve zaman) kaplanmış numuneler karşılaştırıldığında, 2. grup olarak nitelendirilen işlem koşullarında kaplanan numuneler en yüksek sertlik, altlık-kaplama uyumu ve aşınma direncini göstermektedir. 1.grup olarak nitelendirilen işlem koşullarında kaplanan numuneler sahip oldukları sertlik değerleri, altlık-kaplama uyumu ve aşınma direnci değerleri ile 2.grubu takip etmektedir. 3. grup olarak nitelendirilen işlem koşullarında kaplanan numuneler ise sahip oldukları sertlik değerleri, altlık-kaplama uyumu ve aşınma direnci değerleri ile son sırayı almaktadır. En son olarakta kaplamasız AA 6061 ve AA6082 numunelere aynı şartlarda sertlik ve aşınma deneyleri yapılmış ve elde edilen sonuçlardan sert eloksal ile kaplanmış numunelerin aşınma dirençlerinin kaplamasız numunelerden 25-30 kat daha iyi olduğu görülmüştür.
Aluminium alloys have an important place in automobile and aeronautics industries due to the their low strength to weight ratio. However, their low wear resistance restrict the use of aluminium alloys which are widely used in the industry. Although wear is expected to occur it can not be totally prevented. Nowadays, hard anodising is one of the most important processes which increase the hardness and wear resistance of alloys. In this study, surface hardness, coating-substrate compatibility and wear resistance properties of hard anodised AA 6061 and AA 6082 alloys produced by three different coating process parameters were investigated. When the samples produced by different coating parameters (current, bath temperature and time) compared, the samples coated according to the parameters grouped as 2. group displayed the highest surface hardness values, the best coating-substrate compatibility and the highest wear resistance. The surface hardness, coating-substrate compatibility and wear resistance performance of the samples coated by the 1. group parameters was worse than the 2. group. The samples in the 1. group showed better hardness values, coating-substrate compatibility and wear resistance value than 3.group’s samples. 3.group’s samples has the worst surface hardness, coating-substrate compatibility and wear resistance performance in three group. Finally, wear and hardness tests have been done the uncoated AA 6061 and AA6082 aluminium alloys at the same condition. The results have showed that the wear resistant of coated samples 25-30 times better than uncoated samples
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Aşınma, Sert Eloksal Kaplama, AA6061 ve AA6082 Alüminyum Alaşımları, Wear, Hard Anodizing, AA6061 and AA6082 Aluminium Alloys
Alıntı