Kuyumculuk Kökenli Curuflardan Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri İle Altın Geri Kazanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-08-23
Yazarlar
Durmaz, Cevahir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kuyumculuk kökenli curuflardan fiziksel zenginleştirme yöntemleri ile altın geri kazanımı yapılmıştır. Altının geri kazanım işlemi, gravite zenginleştirmesi ve flotasyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Knelson ve Falcon santrifüjlü gravite ayırıcları kullanılarak gerçekleştirilen gravite zenginleştirmesi deneylerinde curufun tane boyutunun, uygulanan akışkanlaştırma suyu basıncının ve santrifüj kuvvetinin Au kazanımına etkisi araştırılmıştır. Knelson ayırıcısı ile -106 μm boyutlu curufa yapılan zenginleştirmede konsantrede 131 g/t Au % 31.26 verimle elde edilmiştir. Falcon ayırıcısı ile -106 μm boyutlu curufun zenginleştirilmesi sonucunda konsantrede 40 g/t Au kazanılmıştır. Knelson ayırıcısının Falcon ayırıcısına göre Au kazanımında daha etkili çalıştığı belirlenmiştir. Flotasyonda deneylerinde pülpün pH değerinin, toplayıcı reaktif miktarının ve toplayıcı reaktif çeşidinin altın kazanımına etkisi incelemiştir. Flotasyon deneylerinde konsantrede geri kazanılan Au miktarına göre; Aerofloat 208- Aerophine 3418A reaktif çiftinden 150 g/t kullanılmasıyla 564 g/t Au % 32.25 verimle en iyi sonuca ulaşılmıştır. Bu tez çalışmasında; kuyumculuk kökenli curuflardan fiziksel zenginleştirme yöntemleriyle altın geri kazanımında gravite zenginleştirmesi ve flotasyon yöntemlerinin umut vaad eden sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
In this study, gold is recovered from jewellery based slags by physical beneficiation processes. The gold recovery process is performed with gravity concentration and flotation methods. Knelson and Falcon separators are used for gravity concentration experiments and the effects of slag particle sizes, fluidization water pressures and centrifugal forces on the recovery of Au are investigated. After the enrichment process of -106 μm sized slag, amounts of recovered Au differs from each other with the usage of Knelson and Falcon separator such as; with the Knelson separator, the concentrate consists of 131 g/t recovered Au by means of the 31.26% efficiency, on the other hand, the amount of recovered Au is 40 g/t with Falcon separator. According to the experimental results, in comparison with Falcon separator, it is specified that Knelson separator is much more efficient for the recovery of gold in the slag. The effects of pH value, collector reagent amount and collector reagent type on the recovery of gold are investigated in flotation experiments. Depending on the amount of recovered Au, the best result is achieved as 564 g/t Au and 32.25 % efficiency with the usage of Aerofloat 208 - Aerophine 3418A reagent couple with dosage of 150 g/t. In this thesis, it is determined that within the scope of recovery of gold from jewellery based slags by physical enrichment methods, promising results are achieved with the gravity concentration and flotation methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Curuf, Altın geri kazanımı, Fiziksel zenginleştirme yöntemleri, Flotasyon, Gravite zenginleştirmesi., Slag, Recovery of gold, Physical beneficiation processes, Flotation, Gravity concentration
Alıntı