Taban İletkeni Kusurlu Mikroşerit Yapılarla Filtre Tasarımları

dc.contributor.advisor Şimşek, Serkan tr_TR
dc.contributor.author Ertay, Agâh Oktay tr_TR
dc.contributor.authorID 10026187 tr_TR
dc.contributor.department Telekomünikasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Telecommunication Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-01-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:33:57Z
dc.date.available 2015-07-13T10:33:57Z
dc.date.issued 2014-01-31 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada filtre tasarımında önemli olan argümanlar ışığında, taban iletkeni kusurlu, alçak geçiren mikroşerit filtre tasarımları yapılmıştır. İlk iki tasarımda klasik bir alçak geçiren mikroşerit filtre adım adım tasarlanıp frekans karakteristiği çıkarılmıştır ve daha sonra taban iletkenine, çeşitli geometrilerde ve sayılarda kusurlar açılarak yarattığı etkiler analiz edilmiştir. Bu tasarımlarda filtre performansını önemli ölçüde değiştiren daha küçük devre boyutu, keskinlik faktörü gibi argümanlar ele alınmıştır. Üçüncü tasarımda ise diğer iki tasarıma göre oldukça küçük boyutta bir filtre tasarlanmıştır. Filtrenin geniş bir durdurma bandına sahip olması için yapının üst bölümünde uygun değişiklikler yapılmış ve adım adım frekans karakteristiğine etkileri incelenmiştir. Tasarımlarda elektromanyetik simülasyonlar için HFSS ve SONNET tam dalga elektromanyetik simülasyon programları, devre simülasyonları ve hesaplamalar için ise AWR, FILPRO ve MATLAB yazılım ortamları kullanılmıştır. Son durumda her üç tasarım için keskinlik faktörü,band genişliği,durdurma band genişliği ve dalgalanma seviyesi gibi filtre argümanları açısından karşılaştırma yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, filter designs with microstrip defected ground structures are implemented in consideration of arguments which is important in filter design. In the first two designs, frequency characteristic is achieved after designning a classical low pass microstrip filter step by step, after that effects of defected ground structures with different numbers and geometries which are etched on the ground plane are analyzed. Arguments ,which change the performance of filter, such as compact circuit size, sharpness factor, stopband width are examined. A quite compact filter is designed in third design with respect to other two designs. Suitable modifications are done on the top of the structure to have wide stopband of the filter and effects of the frequency characteristics are analyzed step by step. In all designs, HFSS,SONNET and AWR,FILPRO,MATLAB are used for electromagnetic,circuit simulations and calculations respectively. Finally, a comparison is performed in terms of filter arguments such as sharpness factor, bandwidth, stopband width and ripple level in passband. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7690
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Toplu elemanlı filtreler tr_TR
dc.subject Pasif filtreler tr_TR
dc.subject Mikrodalga filtreler tr_TR
dc.subject Taban iletkeni kusurlu yapılar tr_TR
dc.subject Mikroşerit yapılar tr_TR
dc.subject Mikroşerit filtreler tr_TR
dc.subject Filtre tasarımı tr_TR
dc.subject Mikroşerit filtre tasarımı tr_TR
dc.subject Lumped element filters en_US
dc.subject Passive filters en_US
dc.subject Microwave filters en_US
dc.subject Defected ground structues en_US
dc.subject Microstrip structures en_US
dc.subject Microstrip filters en_US
dc.subject Filter design en_US
dc.subject Microstrip filter design en_US
dc.title Taban İletkeni Kusurlu Mikroşerit Yapılarla Filtre Tasarımları tr_TR
dc.title.alternative Filter Designs With Microstrip Defected Ground Structures en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama