Süperiletken Senkron Generatörün Uçlarında Üç Fazlı Simetrik Kısa Devre Arızası Simülasyonu

dc.contributor.advisor Zeynelgil, H. Lale tr_TR
dc.contributor.author Bozdağ, Hüseyin Özhan tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:10Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:10Z
dc.date.issued 2011-03-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Süperiletken senkron generatörün MATLAB ortamında Runge-Kutta nümerik integrasyon yöntemi kullanılarak üç fazlı simetrik kısa devre arızası simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon için süperiletken senkron generatörün matematiksel modeli faz değişkenleri için oluşturulmuş ve d-q koordinat sistemine dönüştürülmüştür. Makineye ait temel parametrelerden hareketle simülasyon için gerekli parametreler türetilmiştir. Simülasyonda, başlangıç koşulları olarak süperiletken senkron generatörün sürekli hal çalışma koşulları kabulü ile simülasyon işlemi gerçekleştirilip sonuçları verilmiştir. Süperiletken senkron generatör ile alışılagelmiş senkron generatörün davranışının karşılaştırılması için de aynı güçteki alışılagelmiş senkron makine için simülasyon işlemi gerçekleştirilmiştir ve sonuçları verilmiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, beklenildiği gibi arıza akımının alışılagelmiş makineninkinden çok daha fazla olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, three phase symmetrical short circuit of superconducting generator is simulated in Matlab using Runge-Kutta numeric integration method. Phase variable model of superconducting synchronous generator built and transformed into the d-q coordinate system. Simulation parameters derived from given machine parameters for simulation. In simulation, steady-state conditions assumed as initial conditions of the superconducting synchronous generator and simulation results are given. For comparison of the behavior of superconducting synchronous generator and the conventional synchronous generator, same simulation process done for conventional generator which has same output power with superconducting one, and the results are given. Comparing the results in the literature, as expected, short circuit current of superconducting synchronous generator was much higher than the conventional one. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1284
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject süperiletkenlik tr_TR
dc.subject süperiletken senkron generatör tr_TR
dc.subject kısa devre tr_TR
dc.subject superconductivity en_US
dc.subject superconducting synchronous generator en_US
dc.subject short circuit en_US
dc.title Süperiletken Senkron Generatörün Uçlarında Üç Fazlı Simetrik Kısa Devre Arızası Simülasyonu tr_TR
dc.title.alternative Simulation Of Three Phase Terminal Short Circuit On A Superconducting Synchronous Generator en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11441.pdf
Boyut:
1.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama