Dokulardaki Isıl Değişimlerin Oct Yöntemi İle Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-09-03
Yazarlar
Ademoğlu, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, protein denatürasyon sürecinin ayrıntılı incelemesi yapılmıştır. Denatürasyon sırasında sıcaklık kontrolü yapılmaksızın, sıcaklığın belirli bir süre sabit kaldığı düşünülmüş ve ispatlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla daha önce birçok ışılısıl haraplama çalışmalarında da fantom doku örneği olarak kullanılan doğal yumurta akı kullanılmıştır. Yumurta akı örneğinin alt kısmında sıcaklık gradyanı oluşturularak ısı iletiminin nasıl gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılmış buna bağlı olarak protein denatürasyonunun oluşumu ve ilerleyişi gözlemlenmiştir. Protein denatürasyonunun ilerleyişi; yüksek çözünürlükte, histolojiye yakın, gerçek zamanlı görüntüleme yapılmasını sağlayan optik uyum tomografisiyle ile görüntülenmiştir. Elde edilen verilerle 6 adet haraplanma videosu oluşturulmuş ve incelenmiş, sonuçlar dokudaki haraplama miktarını gösteren Arrhenius denklemine göre MATLAB programıyla oluşturulan simülasyonlarla karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda üç videoda sıcaklığın doğrusal hızla ilerlediği, iki videoda bu ilerleyişin kısmen doğrusal hızda ilerlediği nitel olarak gözlemlenmiştir. Bir videoda oluşan yansıma problemleri nedeniyle sonuç elde edilememiştir.
In this study the denaturation process of the protein is analsyed. It was first assumed and then substantially proved that if the temperature remained constant at any point in tissue during the process of protein denaturation, heat-tissue interactions could be controlled within certain limits For this purpose natural egg albumen was used as a phantom subject. It was kept and monitored in a controlled temperature-gradient bath. The mechanism of unstable heat transfer and formation of protein denaturation and progression is observed by a temperature gradient underside of egg albumen. The temperature was controlled indirectly by creating the constant thermal gradient inside the sample volume and the thermal destruction was monitored by Optical Coherence Tomography (OCT). From the obtained data 6 heat damage videos which are 150 seconds and have a frame of 650*1000 pixel sizes are obtained from 6 different albumens. Our experimental results were compared and contrasted to the Arrhenius rate processes using simulations written in MATLAB environment. As a result it is observed that the temperature has a linear rate in three videos and for the other two videos the rate is semi-linear. For the last video no results were obtained because of the reflection problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Albümin, Yumurta akı, Protein denatürasyonu, Koagülasyon, Arrhenius denklemi, Optik uyum tomografisi (OCT), Egg White, Albumen, Coagulation, Protein denaturation, Optical coherence tomography (OCT)
Alıntı