Türkiye Nin Batı Bölgelerinde İklim Değişimi Ve Kömürle Çalışan Termik Santrallerden Kaynaklanan Co2 Emisyonları

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-27
Yazarlar
Ayan, Eldebiran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de termik santrallerin yoğun olarak bulunduğu Batı bölgelerdeki iklim değişimini anlamak için en anlamlı parametrelerden; minimum (en düşük) sıcaklık, karlı gün sayısı ve yağış miktarı parametreleri kullanılmıştır. Bu parametrelerin son 50 yılda nasıl değiştiği belirlenmiş ve değişim trendleri grafiklerle gösterilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin termik santral profili çıkarılmış, özellikle kömürle çalışan termik santraller, bulundukları yer ve kapasitelerine göre sınıflandırılmış, kömürle çalışan termik santrallerden kaynaklanan CO2 emisyonu miktarı IPCC metot kullanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de enerji sektörü ve termik santrallerden çıkan CO2 emisyonlarının belirlenmesiyle emisyon kaynakları hakkında karar vericilerin kullanması için faydalı bir çalışmadır.
In this study, it is evaluated the regional climate change in west regions of Turkey by using the important parameters such as, minimum temperature, the number of days covered in snow and precipitation. It is determined how these parameters changed for the last 50 years, also the trends of all the parameters are shown by graphics. On the other hand the power plants profile is identified, they classified according to their capacity, fuel. In addition their total CO2 emissions are calculated by using IPCC methodology. Finally, the energy sector in Turkey is handled, improving the new policies for the judges of emission sources.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İklim değişimi, Termik santraller, CO2, Climate change, Coal Power Plants, CO2
Alıntı