Kukla Sunucularda Cep Paylaşımı Ve Özet Cep Protokolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dallı, Erdinç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
World Wide Web basit bir istemci sunucu modelinden karmaşık dağıtık bir mimariye dönüşmüştür. Bu gelişme ölçeklenebilirlik sorunlarına, üstel artan bir büyümeye ve kullanıcıların maruz kaldığı bekleme sürelerine neden olmaktadır. Bu sorunları giderebilmek için kukla sunucular kullanılmaktadır. Kullanılan kukla sunucuların yerel ceplerin birbiri arasında paylaşımı kullanıcı bekleme sürelerinin azaltılmasında ve Web trafiğinin azaltılmasında kullanılan önemli bir tekniktir. Bu tez çalışmasında karşılıklı yardımlaşan kukla sunucular arasında kullanılabilecek yeni bir protokol geliştirilmiştir. Bu protokol ile yardımlaşan sunucuların birbirlerinin cep içeriklerini ayrıca bir sorgulama mesajlaşmasına gerek kalmaksızın tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca bu protokol ile karşılıklı mesaj alış verişinde özel bir sıkıştırma mekanizması kullanılarak ağ trafiğinin de azaltılarak protokolün getirdiği ek yükün en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
World Wide Web has evolve from a simple client server model into a sophisticated distribute architecture. This evolution has been due to the scaling problems associated with exponential growth and latency experienced by users. To overcome these proplems proxy servers are being used. To share the local caches of proxy servers is an important technique to reduce user latency and other problems. With this study, a new protocol which can be used to share local caches between proxies had been developed. The target is to present a new way for proxy server to query their local caches without a need for additional query messaging. Additionally, a new compression method is used for protocol messaging to minimize the protocol additional load.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Kukla Sunucu, Vekil Sunucu, Cep Paylaşımı, Cache Sharing, Proxy Server
Alıntı