Yapı Bilgi Sistemleri Ve Mimarlıktaki Yeri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Özcan, Haluk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mimarlık üretim süreçlerinde geleneksel bilgisayar destekli tasarım yöntemlerinden, yapı bilgi sistemine geçiş evresinde, temel tasarım aşamasında deneyimlenen uyum süreci ve tespit edilen eksiklikler ortaya koyulmuştur. Geleneksel Bilgisayar Destekli Tasarım araçlarından yapı bilgi sistemlerine geçiş aşamasında karşılaşılan zorluklar, bu süreci deneyimleyen bir grup katılımcıya yapılan anket çalışmasıyla ortaya konulmuş, sonuçlardan yararlanılarak sistemin geliştirilmesine dair önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the adaptation process and the incapabilities of building information system, by means of basic architectural design while experiencing the transition between usage of conventional computer aided design method and building information modeling is examined. The handicaps being faced during this transition progress through building information modeling are obtained by implementation of a survey to the participants who experienced this change.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
bilgisayar destekli tasarım, yapı bilgi sistemleri, mimarlıkta bilgi, computer aided design, building information modeling, information
Alıntı