2. ve 3. nesil CDMA temelli mobil haberleşme protokolleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yavuz, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, IS-95 ve IMT-2000 gibi mevcut veya gelecekte uygulanması düşünülen CDMA temelli mobil sistemleri incelemektir. Burada, ilk olarak Yayılmış-Spektrum haberleşmenin ve CDMA'in temelleri verildikten sonra IS-95 CDMA ve genişbantlı CDMA hava arabirimi detaylı biçimde tanıtılmıştır. Genişbantlı CDMA hava arabirimi için, Avrupa ve Japonya'da kabul edilen WCDMA (UMTS) incelenmiştir. Simülasyon yardımıyla, bir IS-95 ileri-yön (DL) bağlantısı gerçekleştirilmiş ve aynı bağlantı için konvolüsyon kodlama ile doğrudan yayma karşılaştırılıp, düşük SNR değerleri için konvolüsyon kodlama kullanılmadığı durumlar için de kabul edilebilir BER değerleri elde edilebildiği gösterilmiştir. Gene simülasyon yardımıyla, Mobil kullanıcı hızının kanal modeline nasıl bir etki yaptığı gösterilerek BER'in değişimi çıkartılmış, CDMA sisteminde aynı hücre kullanıcılarının neden olduğu girişimlerin ve Yayma Faktörü'nün sistem performansına etkisi incelenmiş; yüksek Yayma Faktör'leri için sistem performansı açısından daha iyi sonuçlar elde edilebileceği gösterilmiştir.
The major objectives of this thesis is to review the CDMA based present and future mobile systems namely, IS-95 and IMT-2000. An overview of IS-95 CDMA and main wideband CDMA air interface are presented in detail. For wideband CDMA air interface, WCDMA in Europe and Japan is described. A simulation of block diagrams used in basic IS-95 CDMA forward link, is produced. Comparison of convolutional coding with Direct Spreading in CDMA systems is done and show that under some certain conditions the direct spread version performs better than IS-95. Another CDMA performance evaluation was done by calculating BER against interfering signals and observed that the performance of the system decreases linearly as the number of interfering signals increase. Even though error correction capabilities of convolution coding are not implemented, we still get a sufficiently small BER. Same simulation code is used for showing the advantage of high Spread Factor (SF) values. Finally simulation results show that BER performance is improved by increasing SF.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
CDMA, UMTS, WCDMA, IS-95, CDMA, UMTS, WCDMA, IS-95
Alıntı