Uzaktan Sayaç Okuma Teknikleri Ve Modbus-rtu, Iec 61107 Mod C Protokolleri İle Örnek Yazılım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Süzer, Emre Sami
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmaya, uzaktan sayaç okuma tekniklerinden olan RS-232 haberleşme hattı ile haberleşme, RS-485 hattı ile haberleşme, akım ilmiğiyle haberleşme, telefon hattı üzerinden haberleşme, GPRS ile haberleşme, radyo frekansıyla haberleşme, fiber optik kablo ile haberleşme ve enerji hattı üzerinden haberleşmeden bahsedilerek başlanmıştır. Ele alınan teknikler, haberleşmenin nasıl yapıldığına dair teknik bilgiler verilerek incelenmiştir. Bundan sonraki bölümde ise uzaktan sayaç okuma sistemlerinde ve endüstriyel sistemlerde çok sık olarak kullanılan iki protokol olan Modbus-RTU ve IEC 61107 Mod C haberleşme protokolleri incelenmiştir. Haberleşme protokolleri standartlar üzerinden anlatılmıştır. Çalışmaya sözü edilen iki protokolde çalışan test yazılımı geliştirilmesiyle son verilmiştir. Yazılım yaygın olarak kullanılan Visual Basic programlama diliyle Visual Basic 6.0 ortamında geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasında mevcut haberleşme yazılımları haberleşme kapısı izleme yazılımlarıyla incelenmiş ve taklit edilmiştir. Çalışma prensipleri anlaşıldıktan sonra yazılım geliştirilmeye başlanmıştır. Yazılım haberleşme kapısı ve karaktestikleri parametrik olduğundan dolayı birçok deneme yapma imkânı ve oluşturulan raporlar sonucunda sistemi analiz etme imkânı sunmuştur.
This study begins with the explanation of techniques RS-232 communication line, RS-485 communication line, current loop, communication through local telephone utility, GPRS communication, radio frequency communication, fiber-optic cable communication and power line carrier communication for remote metering applications. These techniques are analyzed through communication establishing techniques. On the next section two commonly used communication protocols, Modbus-RTU and IEC 61107 Mode C are analyzed. The analysis is based on the currently standards. The study is finalized after developing of software for the mentioned protocols. The software is developed on Visual Basic 6.0 with the well known Visual Basic language. While generating the software existing communication softwares were studied and mimicked. After the principles were understood, developing initiated. The software offers extensive range of opportunities to analyze the system with the parametric structure of communication port and communication characteristics. Also the generated reports offer a comprehensive analysis of the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
AMR, Sayaç Otomasyonu, Modbus, IEC1107, AMR, Automated Meter Reading, Modbus, IEC1107
Alıntı