Araç Yörüngeleri İçin Ayrık Olay Sistem Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güzel, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının amacı, Araç Yörüngeleri ile ilgisi bulunan ‘Otoyol Giriş Denetimi’ ve ‘ Akıllı Araç/Otoyol Sistemi(IVHS)’ konularını araştırmak ve bu iki konu hakkında Ayrık Olay Sistem(DES) yöntemlerinden olan Petri Ağları ile birer uygulama geliştirmektir. Tezde ilk önce olay kavramından bahsedilmiş, Ayrık Olay Sistemleri hakkında bilgi verilmiş, Ayrık Olay Sistem yöntemlerinden biri olan Petri Ağları yapıları incelenmiş ve bu yapılarla ilgili örnekler verilmiştir. Daha sonra Petri Ağı Analizleri üzerinde durulmuştur. Sonrasında ‘Otoyol Giriş Denetimi’ hakkında bilgi verilmiş, üstünlükleri ve sakıncalarından bahsedilmiş ve bu konu ile ilgili bir petri ağı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada ‘Otoyol Giriş Denetimi’ haricinde aynı zamanda araç sürücülerine açık olan otoyolu seçmeleri için yol durumu hakkında bilgi verilmesine de çalışılmıştır. Daha sonra ‘Akıllı Araç / Otoyol Sistemi’ konusu incelemeye alınmış, sistemdeki katmanlar, sistemin kontrol yapısı, araçların sistemdeki manevraları ve birbirleriyle mesaj alışverişinde bulunmaları hakkında bilgi verilmiştir. En son olarak da ‘ Otoyol Giriş Denetimi’ ve ‘ Akıllı Araç/ Otoyol Sistemi’ ile ilgili olarak Simulaworks, PIPE, Visual Objects Net++ paket programları yardımıyla dört adet petri ağı uygulaması gerçekleştirilmiştir, programlardaki “jeton-oyun animasyonları” ile ağların işleyişi gözlemlenmiş ve ağlardan ikisinin Phyton dilinde yazılmış programla analizi gerçekleştirilmiştir.
The objective of this study is to research and make Discrete Even System (DES)-Petri Net applications on two areas : “Highway Entrance Control” and “ Intelligent Vehicle/ Highway System (IVHS)” which are concerned with the “Vehicle Route” subject. Firstly, we give information about Petri Nets which is a language of Discrete Event Systems and present Petri Net architectures and examples about them. After that, we focused on Analysis of Petri Net. Then, we give information about the subject “Highway Entrance Control” and state the advantages and disadvantages about it and make a Petri Net application. In this application we also give information about the concepts and control architecture of the system, vehicle maneuvers and message exchanges. Finally, by using Simulaworks, PIPE, Vİsual Objects Net++ petri net tools, four Petri Net Applications on “Highway Entrance Control” and IVHS was made and running of these applications were observed by “ token-game animations” of the tools and the analysis of two of these petri net applications were made by a programme written in Phyton programming language.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
DES, Ayrık Olay Sistemleri, Otoyol Giriş Denetimi, PEtri Ağları, Akıllı Araç, Akıllı Otoyol, IVHS, Discrete Event Systems, Highway Entrance Control, Petri Nets, Intelligent Vehicle, Intelligent Highway
Alıntı