Regresyon Analizi Ve Yapay Sinir Ağı Yöntemleri İle Uzun Dönem Yük Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksel, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye geneli ve İstanbul için uzun dönem yük tahmini yapılmış, 2001, 2003 ve 2005 yıllarına ait puant yük enerji tüketimi değerleri tahmin edilmiştir. Tahmin için, çok değişkenli regresyon analizi ve geriye yayınım algoritmalı, iki gizli katmanlı yapay sinir ağı yöntemleri kullanılmış, her iki yöntemin sonuçları, ağırlıklı ortalama yöntemiyle tek bir sonuca dönüştürülmüştür. Giriş değerleri olarak, nüfus kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, gelişim hızı, sanayi üretim endeksi, petrol varil fiyatı ve elektrik enerjisi birim satış fiyatı kulanılmıştır. Tüm yöntemler için maksimum hata, ortalam hata ve ortalama mutlak hata değerleri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.
In this study, long term load forecasting for Turkey and Istanbul is made and maximum power demands and energy demands for the years of 2001, 2003, and 2005 are forecasted. Multiple regression analysis and two layer artificial neural network with backpropagation algorithm are used as forecasting methods. Then, one result from both methods is obtained by using weighted averages method. Population, GNP per capita, growth rate, production index of industry, crude oil price and electrical energy sales price are used as inputs. Maximum error, mean error and mean absolute error are calculated and compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yük Tahmini, Regresyon Analizi, Yapay Sinir Ağı, Geriye Yayınım Algoritması, Ağırlıklı Ortalama Yöntemi, Load Forecasting, Regression Analysis, Artificial Neural Network, Backpropagation Algorithm, Weighted Averages Method.
Alıntı