Endüstriyel Eneri Verimliliği Çalışmalarında Değer Akış Haritalarının Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Keskin, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2013
Anahtar kelimeler
Enerji gelişimi, Güç kaynakları, Enerji koruma, Energy development, Power resources, Energy conservation
Alıntı