Education and Income Inequality in Turkey: New evidence from panel data

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Öztürk, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In this thesis, the education and income inequality in Turkey is analyzed, the education Gini coefficient is calculated in provincial level and the impact of education inequality on income inequality is examined by using static and dynamic panel data estimation methods in provincial level for the period between 2008 and 2013. The results of the analysis indicate that western regions of Turkey has more equal income and education distributions than eastern part of the country. Furthermore, the empirical part shows that there is a negative relationship between education and income inequalities which are measured by Gini coefficients. Key words: Income Inequality, Education Inequality, Panel Data Analysis JEL Codes: O15, I24, C33
Bu tezde, Türkiye'de eğitim ve gelir eşitsizliği analiz edildi, eğitim Gini katsayısı il bazında hesaplandı ve eğitim eşitsizliğinin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi, statik ve dinamik panel veri tahmin yöntemleri kullanılarak, 2008 ve 2013 yılları arası için il bazında incelendi. Analiz sonuçları, Türkiye'nin batı bölgelerinde eğitim ve gelir dağılımlarının batı bölgelerine göre daha eşit ve adaletli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ampirik sonuçlar, Gini katsayıları ile ölçülen eğitim ve gelir eşitsizlikleri arasında negatif ilişki olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Eğitim Eşitsizliği, Panel Veri Analizi
Açıklama
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Science, 2015
Tez (eng) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Anahtar kelimeler
Education Economy, Eğitim Ekonomisi
Alıntı