Savurma Döküm Yöntemi İle Üretilen Kalay-bronz A Döküm Parametrelerinin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akbulut, T.gökmen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kalay-bronzlar, uygulamadaki kullanımını sınırlayan yüksek maliyetine rağmen mükemmel ısıl ve elektriksel iletkenlik, iyi korozyon direnci , iyi bir görsel çekiciliğe sahiptir. Bu bakımdan savurma döküm metoduyla üretilen kalay-bronza üretim parametrelerinin etkisinin incelenmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak görülmüştür.Savurma döküm (santrifüj döküm) prosesi yüzyıllardır bilinen, özellikle başta silindirik şekiller olmak üzere yüksek kaliteli karmaşık dökümlerin üretimi için kullanılan bir yöntemdir. Bu proseste, ergimiş metal, dönel kalıp içerisine dökülür. Bu kalıp, döküm en/boy oranına bağlı olarak dikey ve yatay şekilde konumlandırılır. Kısa, basık malzemeler dikey olarak dökülürken, uzun silindirik şekiller yatay olarak dökülürler. Her iki durumdada merkezkaç kuvveti, ergimiş metali kalıp duvarı üzerinde katılaşana kadar tutar. Merkezkaç hareket, yoğunluğu daha düşük metal dışı malzemeleri, iç kısma doğru forse etmek suretiyle, metalin arındırılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, savurma dökümle, ürünler, empurite ve noksanlıklar olmaksızın üretilir. Proses, düşük hata eğilimi, eşsiz kalite, dayanıklılık ve sürekliliği ile kendini kanıtlar.Bu projenin amacı, mikroyapısal değişkenliklerin oluşum mekanizmasını katılaşmaya etki eden döküm makinası parametreleri bazında ortaya çıkartmaktır.
Tin bronze is a kind of copper alloy that has excellent thermal and electrical conductivity, good corrosion resistance and good visual appeal though main disadvantage is their high cost which limits their application. In this respect, the effects of production parameters on tin-bronze which is manufactured by centrifugal casting method, are approved to study. Centrifugal casting process has been known for several hundred years, especially used for cylindrical parts and very high quality castings of considerable complexity. In this process, the molten metal is poured into a spinning mold. The mold may be oriented horizontally or vertically, depending on the casting s aspect ratio. Short, squat products are cast vertically while long tubular shapes are cast horizontally. In either case, centrifugal force holds the molten metal against the mold wall until it solidifies. The centrifugal action assists in the purification of the metal by forcing the less dense non-metallics to the inside. Consequently, centrifugal casting produces products free from any impurities or imperfections. Less prone to defects, the castings have consistently proven themselves by exhibiting unsurpassed quality, strength and durability. The objective of this study is to investigate the microstructure formation mechanisms and the relation of the occurrence with the casting parameters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kalay Bronz, Savurma(Santrifüj Döküm), Merkezkaç kuvvet, Tin-Bronze, Centrifugal Casting, Centrifugal Force
Alıntı