Burulmalı Kesme Deney Aleti İle Zeminlerin Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altun, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Özellikle suya doygun gevşek kumların tekrarlı yükler altında ortaya koydukları deformasyon yumuşaması ile beraber mukavemetlerini hızla kaybetme özellikleri bu tür zeminleri diğerlerinden oldukça farklı kılmaktadır. Bu çalışmada burulmalı kesme deney aleti ile suya doygun kumların ve siltli zeminlerin değişik fiziksel özellikler ve deneysel koşullar altında gerilme–şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Drenajsız koşullarda ve gerilme kontrollü olarak gerçekleştirilen deneylerde kumların ve siltli zeminlerin tekrarlı yükler altında dinamik gerilme–şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerine çevre basıncı, rölatif sıkılık, başlangıçtaki gerilme durumu gibi bazı faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın devamında tekrarlı yükler altında zeminde oluşan ilave boşluk suyu basıncının gelişim şekli ile kalıcı ve toplam şekil değiştirmelerin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca asal eksen yönlerinin sürekli döngüsünün gerçekleştiği durumda zeminin mukavemet özelliklerinin bir miktar etkilendiği saptanmıştır.
In particular, saturated loose sands differ from the other type of soils because of losing quickly their shear strength due to strain softening under cyclic loading. In this study, changing in stress–strain and strength properties of saturated sand and silty soil having different physical characteristics under different test conditions was investigated with a series of hollow cylindrical torsional shear test in laboratory. In the tests which is performed on sand and silty soil using torsional shear apparatus, the changes of the shear stress amplitude, the excess pore water pressure and the shear strain due to the number of cycles shall be determined. The effect of some factors on stress–strain and strength relationships in sand was evaluated with stress–controlled, consolidated–undrained tests. The changes of the shear modulus, the damping ratios and liquefaction characteristics depends on the shear strain amplitude were tried to determine in different confining stresses, relative densities and initial consolidation conditions with performed tests. In results of the tests, it was seen that the stress–strain and strength behavior of sand was significantly influenced by these factors.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Burulmalı kesme, kum, silt, gerilme–şekil değiştirme özellikleri, sıvılaşma., Torsional shear, sand, silt, stress–strain behavior, liquefaction.
Alıntı