Orta Karbonlu Çelikler Üzerinde Çift İşlem (krtd-bor) İle Tib2 – Ti – Tic Çok Katmanlı Kaplamaların Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-09-02
Yazarlar
Yelkarası, Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada orta karbonlu çelik üzerinde TiB2 - Ti - TiC çok katmanlı kaplamları patentli "çift işlem" ile elde edilmiştir. Öncelikle AISI 1040 kalite orta karbonlu çelik, KAFBB yöntemi ile titanyum kaplanmıştır. Ardından titanyum kaplanmış numuneler patentli KRTD-Bor yöntemi borlanırken elektrolitten bor, çelikten de karbon atomlarının titanyum kaplama içerisine geçmesi sağlanmış, Ti - çelik arayüzeyinde TiC, eletrolit - Ti arayüzeyinde ise TiB2 fazları elde edilmiştir. Kinetik incelemeler ile birlikte faz, yapışma ve sertlik analizleri yapılmış ve sonuç olarak AISI 1040 çeliği üzerinde sertlik değeri 4000 HV'e kadar çıkabilen, iyi yapışma gösteren TiB2 - Ti - TiC çok katmanlı kaplamalar elde edilmiştir.
A patented dual process is applied to obtain TiB2 - Ti - TiC coatings on medium carbon steels. Firstly, titanium is coated on AISI 1040 steel by CAPVD. Secondly, Ti-coated steels are boronized by patented CRTD-Bor process. In order to form TiB2, boron atoms are obtained from electrolyte, whereas, for TiC, carbon atoms from steel. As a result, TiB2 - Ti - TiC coatings on medium carbon steels are formed successfully. Kinetical studies are done in addition to phase, adhesion and hardness analyses which show that multilayered coatings of TiB2 - Ti - TiC with hardness values close to 4000 HV with a good adhesion are obtained over AISI 1040.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
borlama, ergimiş tuz elektrolizi, katodik ark fiziksel buhar biriktirme, Tib2, Tic, ergimiş tuz elektrolizi, boronizing, molten salt electrolysis, cathodic arc physical vapor deposition, Tib2, Tic
Alıntı