Gemilerin Elektrikle Tahriki

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özsu, Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, konvansiyonel gemi tahrik sistemleri tanıtılmış ve elektrikli tahrik sistemi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sistem elemanları ve çalışma prensipleri anlatılmış ve elektrikli tahrik sistemlerinin konvansiyonel tahrik sistemlerine göre avantajları ortaya konulmuştur. Ayrıca geliştirilmekte olan kritik teknolojiler tanıtılmış ve elektrikli tahrik sisteminin kullanıldığı gemi tipleri tanıtılmıştır.
In this study, conventional ship propulsion systems are presented in general and electrical propulsion system is evaluated in detail. Electrical system components and operating principles are presented and advantages of electrical propulsion over conventional propulsion systems are put forward. Moreover, emerging technologies and recent developments are described as well as electric ship applications are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Tahrik Sistemi, Elektrikli Gemi Tahriki, Tümü Elektrikli Gemi, Propulsion System, Electric Ship Propulsion, All Electric Ship
Alıntı