Kütahya Magnezit Cevherlerinin Kalsinasyon Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turanlı, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Kütahya Magnezit İşletmelerinden sağlanan dört ayrı magnezit yatağına ait magnezit örneklerinin kalsinasyon kinetiği incelenmiştir. Kalsinasyon deneyleri; 500, 550, 600, 650 ve 700 °C sıcaklık aralığında hassas terazili düşey fırınlı bir sistemde gerçekleştirilmiştir. Kalsinasyon işlemleri, ağırlık kaybı ile izlenmiştir. Ağırlık kaybı direk kalsinasyonda ayrışan karbon dioksit olarak alınmıştır. Magnezitin kalsinasyonu dış yüzeyden başlayıp merkeze doğru ilerlemektedir. Dört farklı magnezit cevher örneklerinin kalsinasyon öncesi ve sonrası kırık yüzey incelemesi, taramalı elektron mikroskobunda (SEM)’ de yapılmıştır. Görece büyük kristal tane boyutuna sahip magnezit cevherlerinin, kalsinasyon aktivasyon enerjisi daha yüksektir. Dolayısıyla, iri kristal taneli magnezitin kalsinasyonu, ince kristal tanelilere göre daha zor gerçekleşmektedir. Cevherlerin bileşimindeki silisyum dioksit içeriği, kalsinasyon aktivasyon enerjisinin düşmesinde etkili bir faktör olabilir. Bu sonuçlar; magnezit cevherinin kalsinasyonunun aktivasyon enerjisinde, cevherin yoğunluğunun, cevherin kristal tane boyutunun ve cevherin silisyum dioksit içeriğinin etkili olabileceğini göstermektedir
In this study the calcination kinetics of four different magnesite ores, which were send from Kütahya Magnesite company, had been studied. Calcination experiments was done by a perpendicular furnace with a sensitive balance at 500, 550, 600, 650 and 700 °C. Calcination experiments was followed by weight loss measurements with respect to time until there was no further loss in weight of the sample. Weight loss was taken due to carbon dioxide removal. The calcination of magnesite starts at the outside surface and proceeds toward the center. Broken surface of four different magnesite ores, which is before and after calcination, was studied by scanning electron microscope (SEM). Magnesite ores, which have big crystal particle size, have high activation energy values. Therefore, the calcination of big particle sizes is occur more difficult than the small particle size magnesites. Impurities such as SiO2 could be the fact which decreases the activation energy. These results; density, the impurity of SiO2 and crystal particle size could effect the activation energies on calcination of magnesite ores.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Magnezit, Kalsinasyon, Aktivasyon enerjisi, Magnesite, Calcination, Activation energy
Alıntı