GPRS sisteminin GSM altyapısına entegrasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Siram, Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Abone başına ses trafiğinin çok arttığı ve mobil kavramının çok geliştiği günfinmOzde operatörlerin rekabet içerisinde kalabilmeleri için ücret tarifelerim değiştirmekten başka çözümler de bulmaları gerekmektedir. İlgi çekici içeriklerle değer katılan servisler sunmak, gelirlerin artırılabilmesi ve rekabette yer alabilmek için bir çözüm olabilir. Yapılan incelemelere göre veri servislerini kullanan abonelerin aym zamanda cep telefonu ile en çok konuşan kesim olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple bu kesime veri servisleri sunmak konuşma gelirlerim de artıracaktır. Veri servislerinin ücretlendirmesi, iletilen verinin türüne ve miktarına da bağlı olduğu için veri servislerinin geliri basit bir mobil ses bağlantısından çok daha fazla olacaktır. Dünyada 400 milyona yaklaşan GSM mobil telefon kullanıcısı ve 150 milyonu geçen internet kullanıcısı, günümüzdeki iki büyük eğilimin mobil haberleşme ve yaygın internet erişimi olduğunu gözler önüne sermektedir. Birçok ülkede mobil telefon kullanıcı sayısı kullanmayanlardan âzladır. Gelecek on yılda mobil telefon kullanıcısı sayısı sabit telefon kullanıcı sayısının önüne geçecektir. Internet dünyasında da artık birçok sabit şebeke operatörü ses trafiğinden çok veri trafiği iletmektedir. Artık, karşılıklı etkileşim sağlayan çoklu erişim ortamı haline gelen internet o kadar yaygın bir hale gelmiştir ki milyonlarca insanın hem iş hem de özel hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrı ayrı değerlendirildiklerinde çok güçlü iletişim altyapısı olan mobil telefon şebekeleri ve internet, birlikte kullanıldığı zaman çok daha güçlü olmaktadır. GSM üzerinden basit veri haberleşmesi gibi görülebilen kısa mesaj servisinin yaygın kullanımı bu birlikteliğin gücüne güzel bir örnektir. Günümüzde mobil şebekelerin ve internetin imkanları birleştirilmiş ve bu teknolojiye Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) adı verilmiştir. Mevcut GSM şebekesi devre bağlaşması tekniğini kullanır. Ancak bu teknik, internet protokolünü kullanan elektronik posta, internette gezinti gibi veri haberleşmesi uygulamaları için yetersiz kalmaktadır. GPRS bu yetersizliği gidermekte ve GSM veri servislerim geliştirerek mobil istasyondan paket bağlaşmasryle yerel alan şebekeleri veya internet gibi veri şebekelerine erişim imkanı sağlamaktadır. xın GSMde veri haberleşmesi, TDMA tarafindan tahsis edilen bir zaman dilimini kullanarak 9.6 kbit/snlik bir veri hızı sunmaktadır. Diğer yandan GPRS de TDMA tekniğini kullanmakta, ancak değişik kodlama planı ve çoklu zaman dilimi tahsisi ile 9 kbit/sn'den 170 kbit/snye kadar bir veri hıza spektrumu sağlamaktadır. Bu tez, "GPRS sisteminin GSM altyapısına entegrasyonu" mı konu alan teorik ve uygulamalı bir çalışmadır. Bir ulusal GSM operatörünün GPRS yatırımlarına yön verecek bir proje çalışmasında bulunulmuş olması konunun derinlemesine incelenmesini ve uygulanabilir çözümler üretilmesini gerektirmiştir. Bu projenin amacı, GPRS servislerini hayata geçirebilmek için gerekli olan donanımları kurmak ve tüm tanımlamaları eksiksiz yapmak olmuştur.
As the amount of voice traffic per subscriber continues to grow and mobile penetration reaches its mil potential, mobile operators must find other ways to stay competitive than merely aggressive tariffs. Offering value-added services and interesting content is the key to increasing revenue and keeping ahead of the competition. Data users may also be the busiest speech users, so capturing their business can also increase speech revenues. Data services offer the opportunity to increase revenue by providing much more than simply a mobile voice connection. Data services also provide additional revenue from the type of contend accessed and for amounts of contend transferred during that connection. With close to 400 million GSM mobile users and over 150 million Internet users world-wide, mobile communications and universal access to information are two of the major trends of our age. In many countries, there are now more people with a mobil phone than without one. Within the next decade, there will be more mobile phone users than fixed telephone users world-wide. On the Internet side, many fixed network operators now carry more data traffic than voice traffic. The Internet has evolved into an interactive multimedia medium that millions of people are incorporating into their everyday lives both at work and at home. Separately the mobile phone networks and the Internet are powerful forces in their own rights. As it seems to be a simple data communication over GSM, the wide usage of SMS is a good example of how powerful they both are when used together. Presently the resources of internet and mobile networks are combined together and this technology is called as General Packet Radio Service (GPRS). The existing GSM networks are based on circuit switching techniques. Nevertheless, for present-day services, based on Internet Protocol (IP) applications like e-mail and web browsing, GSM circuit switching is inefficient for data transmission. The General Packet Radio Service (GPRS) upgrades GSM data services by providing packet XV switched connections from the mobile station to data networks such as corporate local area networks (LAN) and the Internet. Data communications with GSM only provides a data rate of 9.6 kbps which is carried within one timeslot provided by TDMA. On the other hand, GPRS is using TDMA as well However, different coding schemes and multislot usage in GPRS provides data rate spectrum from 9-170 kbps. In addition to the theoretical part of "The Integration of GPRS System into GSM Infrastructure" this thesis is also containing a serious on-site work concerning with the subject. To lead a project of one of the national GSM operators in Turkey in order to direct the GPRS investments in the near future, cause to investigate the subject in detail and to produce applicable solutions. The main goal of this project was to install all required hardware and make all necessary definitions in order to bring GPRS services into live.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Anahtar kelimeler
GPRS, GSM, Linkler, İletişim sistemleri, GPRS, GSM, Links, Communication systems
Alıntı