Güç Frekanslı Elektrik Alanları Ve Biyolojik Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özcan, Zühal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, güç frekanslı elektrik alanları ve biyolojik etkileri incelenmiştir. Enerji iletim hatlarının çevresinde, yüksek gerilimden dolayı yüksek elektrik alanları meydana gelmektedir. Güç frekanslı bu alanlar, çevredeki insanlar, hayvanlar ve bitki örtüsü üzerindeki biyolojik etkilerinin belirlenebilmesi için araştırmalar yapılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yararlanılarak çeşitli ülkelerde elektrik alanlara sınır değerler getirilmiştir. Enerji iletim hatlarının planlanmasında en uygun düzenin belirlenmesi için elektrik alan hesabının yapılması büyük önem taşımaktadır. Yüksek gerilim iletim hatlarının etrafında oluşan elektrik alanın hesaplanabilmesi için Yük Benzetim Yöntemi kullanılarak bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bilgisayar programı ile Türkiye’de kullanılan 154 kV’luk ve 380 kV’luk iletim hatlarının etrafında oluşan elektrik alan değerleri hesaplanmış ve elde edilen değerlerin standart değerlerin altında kaldığı gözlenmiştir.
In this study, electric fields and their biological effects are investigated. Electric fields occur around energy transmission lines because of high voltage. Researchers have been studying to determine the biological effects on human, animals and plants of these power frequency fields. By using the results obtained from the studies on this subjects, the limitation of the electric fields are determined in many countries. In the stage of the planning of power transmission lines, the calculation of electric fields is very important to determine the most convenient configuration. To calculate electric fields around high voltage transmission lines, a computer programme is developed by using Charge Simulation Method. Using the computer programme, electric fields around 154 kV and 380 kV transmission lines are calculated in Turkey. The comparison of the results with the standards was in a good agreement
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Elektrik Alanlar, Elektrik Alanların Biyolojik etkileri, Yük Benzetim Yöntemi, Electric Fields, Biological Effects of Electric Fields, Charge Simulation Method
Alıntı