Bilgisayar Yardımıyla Isı Değiştiricisi Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çeteci, Ömür Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, gövde boru tipi ısı değiştiricileri, soğutucu ve nem alıcı serpantinler ile ısıtıcı serpantinlerin tasarımı ve boyutlandırılması Visual Basic 5.0 bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri olarak girilen değerler ile gövde boru tipi ısı değiştiricisinin matematiksel modeli oluşturulmuş, ısıl ve maliyet analizleri çeşitli gövde ve boru çapları için yapılarak optimum ısı değiştiricisi boyutu elde edilmiş ve son olarak AutoCAD R14 çizim programında teknik resmi çizdirilmiştir. Soğutucu ve nem alıcı serpantin için benzer bir ısıl ve maliyet analizi yapılmış ve örnek bir resmi çizdirilmiştir. Isıtıcı serpantin için ise belli olan boyutların ısıl hesaplamalar sonucundaki kontrolü gerçekleştirilmiştir. Gövde boru tipi ısı değiştiricileri için elde edilen sonuçlar pratikte kullanılan değerlerle karşılaştırıldığında kabul edilebilir bir yakınsaklığın sağlandığı gözlemlenmiştir.
In this study, designing and sizing of the shell and tube type heat exchangers, air cooling and dehumidifying coils and heating coils with the computer program Visual Basic 5.0 are examined. The mathematical model of the shell and tube type heat exchanger is formed with the values entered as datas, thermal and cost analysises are done for the different shell and tube diameters, optimum exchanger dimensions are found out and finally the technical drawing of the exchanger is obtained in drawing program AutoCAD R14. Similarly, thermal, cost analysises and a sample drawing are attained for the air cooling and dehumidifying coils. For the heating coils, definite dimensions are controlled by the help of heat transfer calculations. When the results of the shell and tube type heat exchangers are compared with the ones being used in the industry, agreeable proximities are observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Isı Değiştiricileri, Bilgisayar Programlama, Optimizasyon, Heat Exchangers, Computer Programming, Optimisation
Alıntı