İnce Boyutlu Kromit Konsantrelerinden Ön Redüklenmiş Pelet Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şirvancı, Nursun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, % Cr2O3 içerikleri farklı üç ayrı kromit konsantresi ile yapılan kromit-karbon peletlerinin ön redüksiyon davranışları incelenmiş olup, optimum redüksiyon koşulları saptanmıştır. Her üç numune ile yapılan deneylerde sırasıyla malzeme boyutu, süre, sıcaklık, redükleyici (kok tozu) miktarı, bağlayıcı (bentonit) miktarı, pelet boyutu ve CaF2 ilavesinin ön redüksiyona etkileri araştırılmıştır. Malzeme boyutu, bağlayıcı miktarı ve pelet boyutuna bağlı olarak metalizasyon oranın değişmediği ancak, sıcaklık ve süreye bağlı olarak metalizasyonun arttığı tesbit edilmiştir. Yeterli karbon miktarı kullanılması durumunda max metalizasyon oranlarına ulaşılmıştır.
This investigation involves the pre-reduction of three different types of chromite concentrates. Pre-reduction tests were carried out on pellets formed from a mixture of fine chromite concentrate, coke powder and bentonite. Pre-reduction was achieved with various temperatures, length of time, particle size, carbon content, bentonite content, pellets size and CaF2 addition. The experimental results suggest that particle size did not have any effect on the reduction rate, while temperature and time determined the reduction capacity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Alıntı