Yapısal Elemanların Deprem Etkisindeki Davranışlarının Belirlenmesinde Benzeşik Dinamik Deney Tekniği Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ceyhan, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, benzeşik dinamik deney (pseudo dynamic test) tekniği detaylı olarak incelenmiş ve geliştirilen bir algoritmanın doğruluğu deneysel ve analitik olarak irdelenmiştir. Bu konuda oluşturulan algoritmayla, benzeşik dinamik deneyi gerçekleştirmek, deney öncesinde simülasyonunu yapmak için MATLAB ortamında bir yazılım geliştirilmiştir. Yapısal elemanların davranışını belirlemeye yönelik deneysel yöntemler kısaca gözden geçirilmiş ve benzeşik dinamik deney tekniği yöntemi detaylı olarak anlatılarak; diğer yöntemlere göre olan avantajları ortaya konmuştur. Geliştirilen algoritma içinde önemli bir işlevi olan sonlu farklar integrasyon yöntemi anlatılmıştır. Genel olarak çelik konsol kolon sistemi üzerinde harmonik formdaki ivme kaydı ve gerçek ivme kaydı etkisinde geliştirilen deneysel ve analitik hesap yapılmıştır ve yapılan bu hesaplamaların karşılaştırmaları irdelenmiştir. Karşılaştırma sonuçlarına bağlı olarak genel sonuç ve değerlendirme yapılmıştır.
The study which is presented as M.Sc. Thesis is aimed to understand the pseudo dynamic test technique in details. The study consists of theoretical and experimental parts. Detailed literature survey about the test technique and the integration method of the dynamic equlibrium equation which is the most critical component of the technique has been made and presented. A computer program to perform the pseudo dynamic test method for single degree of freedom systems (SDOF) has been created in MATLAB. There exists virtual and executable versions of the program. The use of central difference method as a solution technique for the differantial equation of motion is explained extensively. The developed computer program to perform pseudo-dynamic test in the laboratory is presented. To perform correctness and sensitivity analyse of the produced computer program, a steel cantilever column was used in the laboratory tests. The analytical and experimental results of an elastic steel cantilever column subjected to harmonic and real acceleration records are compared and made some interpretions. The obtained general results are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Benzeşik Dinamik Deney, Deneysel Yöntemler, Deprem, Pseudo dynamic test, Experimental methods, Earthquake
Alıntı