Petrol Ve Doğalgaz Borularının Tek Kat Fbe (fusıon Bonded Epoxy) Kaplanmasında Yüzey Profil Derinliklerinin Katodik Soyulma Performansına Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Aşkar, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, petrol ve doğalgaz borularına uygulanan tek kat FBE (Fusion Bonded Epoxy) kaplamalarda, yüzey profil derinlik farklılıklarının katodik soyulma performansına etkileri incelenmiştir. Farklı yüzey profil derinliklerine sahip numuneler hazırlanarak aynı koşullar altında FBE (Fusion Bonded Epoxy) kaplama prosesine tabi tutulmuştur. Numuneler daha sonra aynı anda ve aynı koşullar altında kırk sekiz saatlik katodik soyulma testine tabi tutularak sonuçlar incelenmiştir. Düşük profil derinliğine sahip numunelerde yüksek katodik soyulma mesafeleri elde edilmiştir. Artan yüzey profil derinlikleri ile birlikte katodik soyulma mesafelerinde düşüş gözlenmiştir. 97µm ve üstü profil derinliklerine sahip numunelerin katodik soyulma mesafelerinde bir artış gözlenmiştir. Bu artış yüksek profil derinliklerinde pik sayısında ve yüzey alanda azalma şeklinde yorumlanmıştır. Üç boyutlu profil resimleri ve pik sayısı ölçümleri ile yorumun doğruluğu desteklenmiştir. FBE (Fusion Bonded Epoxy) kaplama standartlarda tanımlanan katodik soyulma mesafelerinin elde edilebilmesi için işletme şartlarını zorlamayacak yüzey profil derinliği çalışma aralıkları önerilmiştir. Bu öneriler FBE (Fusion Bonded Epoxy) kaplama standartlarda belirtilen çalışma aralıkları ile örtüşmüştür.
In this study, the performance of FBE (Fusion Bonded Epoxy) coating aplied on oil and gas pipes is investigated due to the effects of surface profiles on cathodic disbondment. Samples with different surface profiles are FBE (Fusion Bonded Epoxy) coated under same conditions and tested with 48 hours cathodic disbondment test. Samples with lower surface profiles had the greatest cathodic disbondment lengths. With the increasing surface profile, the length of cathodic disbondment had increased. Above 97µm surface profile there had been an incerase in the length of cathodic disbondment. That increase was commented to be the decrease in the number of surface piks and the surface area in higher surface profiles. The comment was than supported with 3D surface photographs and pik counts. Values for surface profile to have suitable cathodic disbondment results are recommended to FBE (Fusion Bonded epoxy) coating plants. The recomendation for surface profile parameters were overlapped with the values given in the FBE (Fusion Bonded Epoxy) coating standarts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Petrol ve Doğalgaz Boruları, Toz Epoksi, Kaplama, FBE (Fusion Bonded Epoxy), Oil and Gas Pipelines, Coating
Alıntı