İnternet Güvenliği Kavramları Ve Teknolojileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaahmetoğlu, Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, internet güvenliği kavramları ve teknolojileri üzerine yapılan yoğun bir araştırmadan sonra uygulanabilir bilgi güvenliği çözümü elde edilmiştir. Bu bilgi güvenliği çözümü, maliyet, ölçeklenebilirlik, tutarlılık, gizlilik ve güvenilirlik ölçütlerini sağlamaktadır. Bu bilgi güvenliği çözümünün oluşturulmasında ilk olarak kurumun güvenlik ihtiyaçları belirlenmiş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda, bilgi güvenliği çözümlerinin vazgeçilmez elamanları olan firewall, saldırı sezme sistemleri, virüs tarama sunucuları, şüpheli durum sezme sunucuları ve yüksek şifreleme teknolojileri kullanılmıştır. Firewall’ lar ile, yerel ağ ile internet arasında iki katmanlı bir koruma duvarı oluşturulmuş, bu duvarın aşılması olasılığı da düşünülerek, hassas bilginin değiş tokuş edildiği bölmelerde saldırı sezme sistemleri ve yüksek şifreleme teknolojileri kullanılmıştır. Bilgi güvenliğinde iyi ürünlerin kullanılmasından daha önemli olan bu ürünlerin çalıştığı ortamdır. Bu çalışmada bilgiyi korumak için oluşturulan sistemin maliyetinin bilginin değerinden daha fazla olmaması gerçeğini unutmayarak, Windows NT işletim sistemi sunucu işletim sistemi olarak seçilmiştir.
In this study, after an intensive research about internet security concepts and technologies, a feasible information security solution is proposed. This information security solution provides the criterions of the confidentiality, integrity, availability, reliability, scalability and cost. In the first phase of devoloping this information security solution, the security needs of an organization are determined and in according to this needs, firewalls, intrusion detection tools, antivirus servers, anomaly detection tools and high encryption technologies which are inalienable elements of the information security are used. Two layered protection wall are build between local network and internet by firewalls and and by taking the possibility of this wall being passed over into account, the intrusion detection tools and high encryption technologies are used at the segments which sensitive information are exchanged. The more important thing than using good products in information security is the platform on which these work. By not forgetting the fact that the cost of the system created for protecting the information is not higher than the value of it, the Windows NT operating system is selected as the server operating system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
İnternet güvenliği, Uygulanabilir çözüm, Bilgi güvenliği elamanları, Uygulama ortamı, Maliyet, Internet security, Feasible solution, Information security elements, Application platforms, The cost
Alıntı