Çamaşır Makinasının Dinamik Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Mehmet Ersin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yeni bir makina tasarlarken veya var olan bir makinanın tasarımını geliştirirken, makinanın dinamik karakterinin önceden bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Seri üretim bir kere başladıktan sonra gözden kaçan ufak hataların düzeltilmesi oldukça güç ve maliyetlidir. Günümüz koşullarında, beyaz eşya sektöründe çok kısa süreler içinde yeni tasarımların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Ortaya çıkarılan yeni ürünün hem daha ucuza mal edilmesi, hem de daha kaliteli olması beklenmektedir. Bunların, eski tasarımlara göre, daha kısa süre içerisinde ortaya çıkarılması gerekliliği mühendisleri, yeni tasarım yöntemleri geliştirmeye zorlamaktadır. Bilgisayar destekli mühendislik kavramı çok yeni olmamasına rağmen bu kavram, bilgisayarların artan işlemci gücü, düşen donanım ve yazılım maliyetleri, sayısal hesaplama alanında yapılan yenilikler sayesinde, yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Çamaşır makinasının sıkma devri, günümüzde dakikada ikibin devire çıkmıştır. Ev içinde bu kadar yüksek hızda çalışan bir makinanın tasarımı oldukça dikkatli yapılmalıdır. Çalışmada, içerisinde esnek elemanların da bulunduğu, bir mekanik sistemin sayısal olarak modellenebilmesi için, bir yöntem ortaya konmaya çalışılmıştır. Tez çalışmasında, çamaşır makinasının dinamik davranışı, hem analitik yollardan, hem de bilgisayar destekli mühendislik yazılımları kullanılarak, sayısal yoldan incelenmiştir. Çalışma boyunca yapılan sayısal çalışmalar, deneysel çalışmalar ile doğrulanmış; sonuç olarak, belirli bir model çamaşır makinasının temel dinamiklerinin incelenebileceği bir sayısal model ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan model ile parametrik çalışmalar yapılarak, çeşitli elemanların çamaşır makinası dinamiğine olan katkıları incelenmiştir.
It is very important to know in advance the dynamics of a machine before designing, or developing the current design. Once the serial production has started, it is very expensive and hard to change the wrong design. Today’s home appliance trend is to release a new design in a very short time. It is also expected that new design should be cheaper and has higher quality standards. So engineers are forced to find alternative design methods in order to satisfy the new production trends. Despite Computer Aided Engineering is not a late concept, its utilization is quite recent along with increased processor power, decreased hardware and software cost, and the innovations in computing methods. Nowadays washing machines can go up to two thousand rounds per minute spinning speed. Design of such a machine needs to be done very carefully. Aim of the study is to develop a new design method for engineers to design numerical mechanical systems consisting of flexible elements. In the thesis, dynamic behaviors of washing machine were studied by numerical and analytic methods. During the study, all the numerical models have been validated with experiments. In the end, a numeric model of a particular washing machine, of which accuracy was validated by experiments, was obtained. Using this model, parametric studies have been done , in order the see the contributions of some elements to washing machine dynamics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
dinamik modelleme, dinamik analiz, modal test, titreşim, dynamic modeling, dynamic analyses, modal testing, vibration
Alıntı