Galvaniz Hattı Tahrik Ve Kontrol Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sönmez, Duhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında bir galvaniz hattındaki tahrik ve kontrol sistemi incelenmiştir. Sistemde bulunan tüm tahrik mekanizmaları sayısal motor kontrol üniteleri ile sürülmektedir. Tahrik uygulamalarının çoğunlukta olduğu bu sistemde temel hareket düzeneklerinin çalışma ilkeleri incelenmiş ve kontrol türleri belirlenmiştir. Ayrıca sayısal motor sürücülerinin programlanabilir birer akıllı birim olması ve bu birimleri bir sahayolu üzerinde birleştirilmesi, sistemde dağıtılmış kontrol modelinin tercih edilmesine neden olmuştur. Buna göre uygulanan dağıtılmış kontrol modeli incelenerek, getirdiği avantajlar ortaya konulmuştur. Tahrik uygulamalarının yoğun olduğu ve dinamiği yüksek olan sistemlerde dağıtılmış kontrol modelinin kullanılması ile, kontrol edilen sistemin yüksek performanslı ve esnek bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Bu modelin merkezi kontrol sistemlerine göre mevcut sistem göz önüne alınarak üstünlükleri belirtilmiştir. Yapılan çalışma gerçek bir galvaniz hattını örnek aldığından; çalışma sonunda örnek sisteme ait işletme ve bakım konularını içeren kullanıcı notları verilmiştir.
In this study the drive and control system of a galvanizing line is examined. All the movement mechanisms in the systems are driven by digital motor control units. In this system which include so many drive applications, the operational principles of the basic movement mechanisms are researched and their control types are obtained. Also because of the benefits in a system with programmable motor drives and the usage of common fieldbus by these motor drives, brings the choice of distributed control system with itself. Therefore the benefits of this control model is exposed. It is observed that high system performance and a flexible structure is obtained if distributed control model is used in drive applications with high dynamics. Also it is compared with centralised control systems and the advantages of distributed system is determined using the current system example. This study is based on a current example, therefore some notes are given at the end of study according due to operational and maintenance principles.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Motor kontrol ünitesi, Dağıtılmış kontrol, Tahrik, Motor Control Unit, Distributed Control, Drive
Alıntı