Kafes Süzgeç Yapıları İle Görüntü Füzyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Kaplan, Nur Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uzaktan algılama görüntülerinin füzyonunda kullanılmak üzere Kafes süzgeç yapılarına dayalı yeni yöntemler önerilmiş ve gerçeklenmiştir. Uzaktan algılama görüntülerinden renk bilgisine sahip yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmek amacıyla literatürde önerilen füzyon yöntemlerin bir kısmı tez kapsamında incelenmiştir. Bu yöntemler; IHS dönüşümü tabanlı füzyon, Dalgacık tabanlı füzyon, Dalgacık IHS tümleşik yöntemleri ve DFT/ RDFT tabanlı füzyondur. Dalgacık dönüşümü tabanlı füzyonda olduğu gibi, altband ayrışımını gerçekleştirebilen ve altbandlardan orijinal görüntüyü elde edebilen 1 boyutlu ve 2 boyutlu 3 parametreli kafes süzgeç yapıları kullanılmıştır. 1 boyutlu ve 2 boyutlu yapı için kafes parametreleri, önceden belirlenmiş optimizasyon algoritması yardımıyla, farklı kesim frekansları için belirlenmiş ve elde edilen yapılar görüntülere 3 farklı biçimde uygulanmıştır. Kafes süzgeç yapıları ile füzyonun, literatürdeki yöntemlerle yapılan karşılaştırmasında DFT/RDFT ve IHS yöntemlerinden çok daha iyi olduğu ve en çok kullanılan füzyon yöntemi olan dalgacık dönüşümü tabanlı füzyona oldukça yakın sonuçlar elde ettiği gözlemlenmiştir.
In this study, a new method based on lattice filter structures is proposed and realised for the fusion of remote sensing images. In order to obtain images having both high resolution and colour information from remotely sensed imahes, some of the image fusion methods proposed in literature is considered within the study. These methods are IHS transform based image fusion, Wavelet transformd based image fusion, integrated Wavelet IHS image fusion and DFT/RDFT based image fusion. Likeas the wavelet transform based fusion, the 1-D and 2-D 3 parameter lattice filter structures, which can perform subband decınposition and reconstruction of the original image, are used. The lattice parameters for 1-D and 2-D structures are calculated with the help of the previously defined algorithm for different stopband frequencies and the obtained structures are applied to the images in three different ways. The comparison results showed that; lattice structure based image fusion is better than the DFT/RDFT and IHS methods and it produces very close results to the Wavelet transform based image fusion, which is the most commonly used method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Görüntü füzyonu, Kafes süzgeçler, Altbant ayrıştırma, Image fusion, Lattice filters, Subband decomposition
Alıntı