Süreç Mükemmelliği İçin Bilginin Yönetilmesi: Bilgi Odaklı Altı Sigma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Altı Sigma programını hayata geçirmeye karar veren kuruluşlar, programın başarısı için gerekli bilgiyi elde etmek ve içselleştirmek ihtiyacı duyarlar. Altı Sigma için belirlenen kritik başarı faktörlerinin yanı sıra bilgi yönetimi prensiplerinin göz önünde bulundurulduğu sistematik bir uygulama programın başarısına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla, müşterinin sesinden başlayarak süreçlerde yapılacak düzenlemelere kadar tasarım öğeleri arasındaki ilişkilerin incelendiği ve böylece sorunsuz tasarımlar yapılmasına destek veren Aksiyomlarla Tasarım yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Aksiyomlarla Tasarım yöntemi kullanılarak, Altı Sigma Altyapısının isterleri, bileşenleri ve bilgi süreçleri arasında ilişkiler matrisler yardımıyla incelenmiş ve tasarım öğeleri Aksiyomlarla Tasarım prensiplerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Yayılım, İyileştirme ve İçselleştirme kriterlerinden oluşan Bilgi Odaklı Altı Sigma (BOAS) metodolojisi ortaya çıkmıştır. BOAS metodolojisi ile Altı Sigma kritik başarı faktörlerinin göz önünde bulundurulması, Altı Sigma altyapısının isterlerinin hayata geçirilmesi için bilgi süreçlerinde yapılması gerekenler tarif edilmekte, tanımlanan ilişkiler sayesinde iyileştirmeye açık alanların olası etkileri görülebilmektedir. Kuruluşların Altı Sigma programlarını değerlendirmelerine imkan veren BOAS metodolojisi, Yayılım, İyileştirme ve İçselleştirme kriterleri ile ilgili yaklaşımların değerlendirilmesine yönelik nasıl soruları ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik göstergeleri içermektedir. Yaklaşım ve sonuçlar için elde edilen puanlar, Aksiyomlarla Tasarım yöntemi ile ilişkilerin incelenmesi sırasında kullanılan matrislerden elde edilen ağırlıklarla çarpılarak toplanmakta ve kuruluş için Altı Sigma Entelektüel Sermayesi hesaplanmaktadır. Uygulama kapsamında, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Altı Sigma programı 2003 – 2005 yılları için değerlendirilmiş ve yıllar içinde yaklaşımlarda ve göstergelerdeki değişimin Altı Sigma Entelektüel Sermayesi üzerindeki etkisi görülmüştür.
Organizations, deciding to commence a Six Sigma program, need to acquire and internalize the essential knowledge. A systematic approach, considering knowledge management principles together with critical success factors for Six Sigma will support the success of the program. For this purpose, it is decided to use Axiomatic Design method, which enables robust designs by exploring the relations among design components. The relations among the requirements from the Six Sigma Infrastructure, the components of the Six Sigma infrastructure and knowledge processes are studied by using Axiomatic Design and design components are arranged in adherence to Axiomatic Design principles. Knowledge Focused Six Sigma (KFSS) methodology, comprising Initiate, Improve and Internalize criteria is formed in line with this arrangement. KFSS methodology describes how knowledge processes are to be run in order to consider the critical success factors of Six Sigma and the requirements from the Six Sigma infrastructure and indicates the potential effects of areas for improvement by using the studied relations. KFSS methodology, also allowing organizations assess their Six Sigma programs, comprises how questions to assess approaches, indicators to assess results for Initiate, Improve and Internalize criteria. The scores for approaches and results are multiplied with the weights calculated by using relation matrices, and corporate Six Sigma Intellectual Capital is calculated. 2003 – 2005 performance of the Six Sigma program within a major domestic appliance company is assessed during implementation and the effect of changes in approaches and indicators on Six Sigma Intellectual Capital is observed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bilgi yönetimi, Altı Sigma, Aksiyomlarla Tasarım, Knowledge Management, Six Sigma, Axiomatic Design
Alıntı