Telekomünikasyon Yönetim Ağının Güvenliği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koçoğlu, İlknur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle TMN ’in ne olduğu, tarihçesi, yapısal özellikleri ele alınmıştır ve giriş kontrolü, doğrulama gibi güvenlik servisleri, şifreleme gibi güvenlik mekanizmaları ve alarmlar, tetkikler gibi destek mekanizmaları aracılığıyla temel güvenlik konuları ve TMN güvenliği için kullanılan dört ayrı yöntem incelenmiştir. Bu dört yöntem: OSI tabanlı TMN güvenliği, EDI tabanlı TMN güvenliği, CORBA tabanlı TMN güvenliği ve SNMP tabanlı TMN güvenliği yöntemleridir. Bunlar içerisinde OSI tabanlı TMN güvenliği yöntemi, temel OSI kavramlarını kullandığı için oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ancak, oldukça karmaşıktır. EDI tabanlı TMN güvenliği yöntemi, basit doküman iletimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CORBA tabanlı TMN güvenliği yöntemi, dağıtılmış işleme ve yazılım yeteneğine sahiptir. Kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve etkili araçları nedeniyle tercih edilir. CORBA ’da çalışan tüm uygulamalar, CORBA ’yı destekleyen platformlarda da çalışır. Ancak OSI tabanlı güvenlik kadar güçlü değildir. SNMP tabanlı TMN güvenliği yöntemi, oldukça basittir. Uzaktan yönetmeye imkan verir ve internet uygulamaları için idealdir.
In this study, first of all TMN ’s meaning, history, and architectural views are considered and by looking at security services like access control, and authentication, and security mechanisms like encryption, and support mechanisms like alarms, and audit trails basic security subjects and the four methods that are used in TMN security are examined. These four methods are: OSI based TMN security, EDI based TMN security, CORBA based TMN security and SNMP based TMN security. Among these OSI based TMN security method has a widespread use because it is based on basic OSI concept. But, this method is fairly complicated. EDI based TMN security method is designed for simple document exchange applications. CORBA based TMN security method supports distributed processing and software portability and. Along with user-friendly, low-cost, effective toolkits, it may well be used in network management. Any application that runs on CORBA can run on any platform that supports CORBA. But this method is not such powerful as OSI based security. SNMP based TMN security method is fairly simple. It supports remote management and is ideal for internet applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
TMN, ağ güvenliği, ağ yönetimi, TMN, network security, network management
Alıntı