Aktif SC-devrelerinin özel bir işaret-akış diyagram modeli ile sentezinde optimum devreyi veren algoritmal

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Bülbül, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada; özel bir işaret-akış diyagram modeli kullanarak, ele alınan herhangi bir gerilim transfer fonksiyonunun değişik aktif SC-devreleri ile gerçekleştirilmesi ve bu devrelerden en uygun olanının seçilmesi incelenmiştir. Bu amaçla, H(z) transfer fonksiyonunun pay ve payda polinomlarının katsayılarıyla, derecesini girdi olarak alan ve verilen transfer fonksiyonunu ele alınan işaret-akış diyagramı uyarınca gerçekleyen değişik tüm SC-devre yapılarını veren, OPTAS isimli bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Program, elde ettiği her devre yapısıyla beraber, bu devre yapılarına ilişkin anahtar ve kapasite sayılan ile kapasite alanı değerlerini de belirtmektedir. Ayrıca minimum kapasite, minimum anahtar sayısı ve minimum kapasite alanı için elde edilen devre yapılarını belirleyip, en uygun devrenin seçimine olanak sağlamaktadır. OPTAS, turbo pascal proglama dilinde yazılmış, herhangi bir özel gereksinime ihtiyaç duymayan, bellekte 65kbyte yer kaplayan ve istenilirse sonuçlan çıktı olarak verebilen bir bilgisayar programıdır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Anahtar kelimeler
Algoritmalar, Bilgisayar programları, Programlama dilleri, Algorithms, Computer programs, Programming languages
Alıntı