Puzolanik Malzemelerin Betonun Mekanik Özelikleri Ve Klor İyonu Yayınımına Etkisi

dc.contributor.advisor Taşdemir, Mehmet Ali tr_TR
dc.contributor.author Şengül, Özkan tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:27:31Z
dc.date.available 2015-07-07T08:27:31Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Sunulan bu çalışmanın amacı puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisini incelemektir. Çalışmada uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve silis dumanı kullanılarak; iki, üç ve dört bileşenli çimento – puzolan bağlayıcıları içeren karışımlar hazırlandı. Üretilen betonların mekanik özelikleri ve klor iyonları etkisine direncini belirlemesi çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturdu. Üretilen karışımların elektriksel özdirençleri iki farklı yöntemle elde edildi. Buna ilave olarak, özdirencin Wenner Elektrot yöntemiyle elde edilmesini etkileyen faktörler de detaylı olarak incelendi. Cürufun klor bağlama özeliği, betonda sıcaklık ölçümleri, ve kılcal su emme deneyleri de yapıldı. Puzolanik malzemelerin agrega – çimento arayüzeyine etkisini incelemek için yeni bir indentasyon deneyi de çalışmaya dahil edildi. Yerdeğiştirme oranına bağlı olarak puzolan içeren betonların erken yaştaki dayanımlarının genelde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ancak, bu betonların klor geçirimliliklerine karşı dirençleri geç yaşlarda normal betonlara göre çok daha yüksekti. Üç veya dört bileşenli bağlayıcı içeren betonların elektriksel özdirenci iki bileşenli bağlayıcı içerenlere göre çok daha yüksekti. Elde edilen sonuçlar elektriksel özdirenç – klor yayınmı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Mevcut yapılar üzerinde yapılan çalışmalar aynı bir yapıda bile, deney yapılan eleman ve etki koşullarına bağlı olarak, klor yayınımı sonuçlarında önemli dağılmalar olabileceğini gösterdi. Deneysel çalışmalarla bulunan klor yayınımları bu analizlerde giriş verisi olarak kullanıldı. Elde edilen sonuçlar, sadece portland çimentosu ile üretilen yapı elemanlarındaki donatının 10 ila 20 yıl içerisinde korozyona başlayacağını gösterdi. Ancak, puzolan içeren betonlardaki donatı korozyonu riski çok daha düşük elde edildi. tr_TR
dc.description.abstract The main objective of this work was to study the effects of pozzolanic materials on the mechanical properties and durability of concrete. Fly ash, granulated blast furnace slag and silica fume were used in the study. Mixtures were prepared using binary, ternary and quaternary blends of cements and pozzolans. Mechanical properties and resistance against chloride ion penetration were investigated. In addition, electrical resistivities of the mixtures were monitored with two different methods. An extensive study on the factors affecting the resistivity obtained by the wenner electrode method was also included. Chloride binding, temperature measurements and capillary water absorption tests were also conducted. To investigate the effects of the pozzolans on the aggregate - cement paste interface, a new indentation technique was included in the study. Studies on existing structures also formed an important part of the experimental program Depending on the replacement ratio, mechanical properties of the concretes containing pozzolans had lower early strength. These concretes had substantially higher resistance to chloride penetration at later ages. Ternary (three-part) or quaternary (four-part) blended concretes had higher electrical resistivity than the binary blended concretes. Results confirmed the strong relationship between electrical resistivity and chloride diffusivity. Field studies showed that, depending on the test location and micro-climate, chloride penetration into concrete can vary considerably even for the same structure. Durability analysis were carried out using a probability based design method. The results confirmed that reinforcing steel embedded in a structural member produced with ordinary portland cement could start corroding in within 10 to 20 years. However, the risk for corrosion reduced substantially for the concretes containing pozzolanic materials. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7088
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Puzolan tr_TR
dc.subject mekanik özelikler tr_TR
dc.subject klor geçirimliliği tr_TR
dc.subject elektriksel özdirenç tr_TR
dc.subject Pozzolan en_US
dc.subject mechanical properties en_US
dc.subject chloride permeability en_US
dc.subject resistivity en_US
dc.title Puzolanik Malzemelerin Betonun Mekanik Özelikleri Ve Klor İyonu Yayınımına Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Pozzolanic Materials On Mechanical Properties And Chloride Diffusivity Of Concrete en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4428.pdf
Boyut:
6.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama