Adsl Ve Genişbandlı Şebekeler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Durmuş, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, ADSL’e ilişkin fiziksel katman protokollerini detaylı incelemenin yanında, ADSL’in içinde bulunduğu genişbandlı şebekelerde, diğer şebeke protokollerinin ADSL üzerinden kullanılmasını incelemektir. TCP internet dünyasında çok yaygın olarak kullanılan bir protokoldür. Bu yüzden ADSL üzerinden TCP aktarılması, ADSL içeren şebekeler açısından çok önemlidir. Ancak TCP ve ADSL’in birlikte kullanılması asimetri problemine neden olur. Bu çalışmanın diğer bir temel amacı ,ADSL bağlantısı içeren Genişbandı şebekeleri ve ADSL’in asimetrik olma özelliğinin şebeke üzerindeki etkilerini incelemektir. ADSL üzerinden TCP/IP bağlantısı yapılan bir şebekede, net çıkış veriminin iyileştirilmesi için, ADSL bağlantısı üzerinde kulllanılabilecek bir algoritma sunulmutur. Bu algoritmanın bir ADSL şebekesinin simülasyonunda uygulanmasıyla, TCP’ ye ilişkin net çıkış verimindeki iyileşme gözlenmiştir.
In this theses, firstly we have given brief description of all DSL technologies. Then we investigated ADSL and detailed information about ADLS and its physical layer protocol structure and using other network protocols such as ATM, TCP/IP, PPP etc. over ADSL links. One of the aim of this research is characterising and analysing TCP/IP performance in presence of TCP over ADSL being promoted for one of the ADSL network architectures. We investigated the effects of network asymmetry on TCP performance over ADSL networks. We studied the impact of the reverse path, and proposed Ack Dropper scheme in forward direction. Our methodology involved three major steps. First, we measured ADSL networks to identify performance bottlenecks. Then, we modelled these networks in the “ns” (network simulator) and experimented with Ack Dropper to improve performance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
ADSL, Genişbandlı Şebekeler, Şebeke Protokolleri, ATM, TCP, ADSL, Broadband Networks, Network Protocols, ATM, TCP
Alıntı