Yüksek Hücum Açılarında Füze Gövdeleri Üzerinde Zamana Bağlı Simetrik Olmayan Akım Ayrılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Serdaroğlu, Timuçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, üniform sesaltı hava akışına eğimli, kritik altı akış rejimi şartlarına maruz, küt burunlu ogive-silindir üzerindeki basınç ve kuvvet dağılımlarının deneysel araştırması anlatılmaktadır. Asıl ilgilenilen konu, ortalama ve standart sapma basınç dağılımları ve bunlara bağlı yan kuvvet dağılımlarıdır. Deney modeli, üç farklı burun sivrilik oranına (ln/d) sahip burun modellerinin takılabildiği basınç delikli silindirden oluşur. Burun sivrilik oranı artışıyla, asimetrik ayrılma küçük hücum açılarında oluşur. Öngövdeden ayrılan girdapların, modelin arka yüzünde, öngövde bitiminde ciddi bir asimetriye neden olduğu görüldü. Burun sivrilik oranı artışıyla, modelin arka yüzünde gözlenen üç boyutluluk etkilerinde çokça azalma olduğu görüldü. Hücum açısı artışıyla, kesitsel yan kuvvetlerin salınım yaptığı görüldü. Artan ln/d oranlarının, roket modelinin aerodinamik kararlılığını düzenleyen, normal kuvvetlere oranla küçük olan, yan kuvvet asimetrik saçılımlarını sıkıştırdığı gözlendi.
This study reports an experimental investigation of pressure and force distributions on blunted ogive-cylinders inclined to a uniform low-speed air flow subject to conditions of the undercritical flow regime. The main concern is with the detailed mean and rms pressure distributions and associated side force distributions. The experimental model consisted of a pressure-tapped cylinder to which three ogive noses, having different nose fineness ratios (ln/d), were fitted. As the fineness ratio increases, the asymmetric separation occurs at early angle of attack. The vortices coming from the forebody was found to cause a serious asymmetry close to the end of the forebody at the leeside. As the nose fineness ratio increases, the three-dimensionality effects observed at the leeside appear to be more reduced. As the angle of attack increases, the oscillatory sectional side forces appear on finite inclined blunted ogive-cylinders. It was observed that increasing ln/d squeezes the scatter of the asymmetry of the side forces to a relatively smaller percent of the lift forces, which would obviously improve the aerodynamical stability of the rocket model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Yüksek Hücum Açıları, Basınç Delikli Roket Modeli, Asimetrik Akım Ayrılması, Yan Kuvvetler, High Angles of Attack, Pressure-Tapped Rocket Model, Asymmetric Flow Separation, Side Forces
Alıntı