Proprius: Sonification Of Animal Behavior In An Autonomous Interactive Musical Ecosystem

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Çamcı, Zeynep Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Proprius is an interactive augmented reality composition based on the sonification of organisms in an artificial ecosystem. It is an autonomous sonic environment, where the sonification of an ecological simulation is used as a means to create an interactive augmented reality music composition. The consecutive layers of a food chain are used as movements that dictate the temporal progression of the composition. The listener explores a physical space augmented with Proprius to experience the compositional unfolding of the ecosystem. The listener's presence in the system affects nearby organisms; the listener is thereby situated as an interactive agent that influences the progression of the work. The stochastic allocation of resources at the beginning of the work ensures that each instance of Proprius is a unique composition. This dissertation presents the final report of Proprius, a creative research project that was conducted between 2015 and 2018. It describes the development of a biologically interactive sonic ecosystem in Processing, spatialization and interaction methods and techniques used for composition as well as a musical outcome of the interaction.
Proprius yapay bir ekosistemde yas ̧ayan organizmaların sesselles ̧tirilmesine dayanan, etkiles ̧imli, arttırılmıs ̧ gerçeklik bestesidir. Bu çalıs ̧ma biyolojiden ilham alınarak yaratılmıs ̧ ve Processing programı kullanılarak tasarlanmıs ̧tır. Tezin içerisinde Processing kullanılarak tasarladıktan sonra, gerçek mekânı zenginles ̧tirilmis ̧ mekâna çevirirken kullanılan teknikler; seslerin mekânsallas ̧tırılması; seyirci üzerinde kullanılan etkiles ̧im metodları; organizmaların seyirciye göre mekânlas ̧tırılması sırasında kullanılan teknikler; ve bütün bunların sonucu olarak duyulan sesselles ̧tirme anlatılmıs ̧tır. Proprius içerindeki yapay ekosistemde yas ̧ayan organizmalar otonom olma özellig ̆ine sahiptirler ve kendi kendilerine avlanmaya ya da avcıdan kaçmaya karar verebilirler. Organizmalar sahip oldukları özellikler dog ̆rusunda beslenecekleri organizmaları seçer ve davranıs ̧larını da bu dog ̆rultuda seçerler. Proprius içerisindeki organizmalar besin zincirinden yola çıkarak tasarlanmıs ̧lardır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı