Yankılaşım Gidermek İçin Seyreklik Tabanlı Düzenlemeler

thumbnail.default.alt
Tarih
2016 -12-16
Yazarlar
Koçanaoğulları, Aziz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Konser, konferans, toplantı gibi ortamlarda kaydedilen akustik işaretler, kaydın alındığı ortam nedeni ile yankıya ve gürültüye maruz kalır. Kaynak işaretinin elde edilen gözlemlerden kestirimi yankı giderme problemi olarak isimlendirilir. Bu kayıtlarda göze çarpan yankı etkileri bir süzgeç olarak zaman tanım bölgesinde modellenebilir. Yankı etkilerini modelleyen bu süzgeç oda darbe cevabı olarak isimlendirilir. Oda darbe cevabının bilindiği durumda problem gözü kapalı olmayan yankı giderme problemine dönüşür. Tez boyunca oda darbe cevabının bilindiği durumlar dikkate alınmıştır. Gözlemlenebilir ki, oda darbe cevabı kaynak ve gözlem noktalarına çok bağımlıdır. Bu nedenle oda darbe cevabının bütün uzaydaki noktalar için kestirimi çok zordur. Bu durumda oda darbe cevapları tezdeki deneylerde sentetik olarak uygulanmış veya gözlem ortamında kayıt alındığı sırada gözlemden elde edilmişlerdir. Bölüm 5, bu duruma farklı bir açıdan bakılmasının örneğidir. Bu bölümde oda darbe cevabının kısmen bilindiği ve gözlem ortamı için tek bir süzgeç tanımlanabileceği durumları göz önüne alınmıştır.
Acoustic signals recorded in concerts, meetings or conferences are effected by the room impulse response and noise. Estimating the clean source signals from the observations is referred as the dereverberation problem. If the room impulse responses are known, the problem is non-blind dereverberation problem. In this thesis non-blind dereverberation problem is posed using convex penalty functions, with a convex minimization procedure. The convex minimization problems are solved using iterative methods. Through the thesis sparse nature of the time frequency spectrum is referred. In order to transform the time domain signal to a time frequency spectrum Short Time Fourier Transform is used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Yankı Giderme, Dereverberation
Alıntı