Elektrik Güç Sistemlerinde Oyun Teorisi Uygulamaları 

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ceylan, Oğuzhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2003
Anahtar kelimeler
Elektrik gücü sistemleri, Oyun teorisi, Electric power systems, Game theory
Alıntı