İstaç Tıbbi Atık Yakma Tesisinin Atıklarında Belirlenen Ağır Metallerin Dağılımının Araştırılması

dc.contributor.advisor Alp, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Öztürk, Halil İbrahim tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:22Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:22Z
dc.date.issued 2009-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, tehlikeli hava kirleticilerinden olan ağır metallerin emisyon kaynakları incelenmiştir. Bu kaynaklardan tıbbı atık yakma tesisinde ağır metal oluşumu ve emisyonu konusunda çalışma yapmak üzere İSTAÇ Tıbbi Atık Yakma Tesisi pilot tesis olarak seçilerek, bu tesisten kaynaklanabilecek metal oluşumlarını ve emisyonlarını tespit maksatlı olarak, döner fırın cürufundan, II. Fırın külünden, toz filtresi kekinden ve baca gazından örnekleme yapılmıştır. Katı numuneler TS 12090’na uygun, baca gazı örneklemesi ve diğer analizler EPA Method 29 kapsamında yapılmıştır. Alınan örneklerde Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, metallerine bakılmıştır. Literatürdeki benzer çalışmalar araştırılarak, bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Tesiste bir kütle dengesi kurulmaya çalışılarak, literatürdeki emisyon faktörleriyle karşılaştırma yapılmıştır. Metal oluşumunu irdelemek için metal-sıcaklık ve metal-metal değişimleri üzerine durulmuş ve tıbbi atık içerisindeki metal içeriği hakkında fikir yürütülmeye çalışılmıştır. Ağır metal oluşumu ve dağılımı gözlenmiş ve değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, research on the sources of toxic air pollutants “heavy metals” was done. From the sources of heavy metal emissions, to study on medical waste incineration and heavy metal occurrence and emission from incinerator, ISTAÇ Medical Waste Incineration Plant was selected as a pilot plant. To determine the emissions and the metal occurrence from the plant, samples were taken from Rotary Kiln residue, Second Burner Ash, filter cake and from the stack to determine the gaseous and dust emissions. Solid samples was taken regular to TS 12090 and stack gas sampling was done according to EPA Method 29. Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, analyzes were done on the taken samples. According to the result a mass balance equation was made for the plant and the results were checked with the emissions factors of the literature. To understand metal distribution in the incineration system metal occurrence and heat relationship was researched. Heavy metal occurrence and distribution was observed and evaluated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8988
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tıbbi Atık Yakma tr_TR
dc.subject Ağır Metal Emisyonları tr_TR
dc.subject Hava Kirliliği tr_TR
dc.subject Medical Waste Incineration en_US
dc.subject Heavy Metal Emissions en_US
dc.subject Air Pollution en_US
dc.title İstaç Tıbbi Atık Yakma Tesisinin Atıklarında Belirlenen Ağır Metallerin Dağılımının Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Research On The Distribution Determination Of Designated Heavy Metals In The Waste Of Istaç Medical Waste Incineration Facility en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9632.pdf
Boyut:
9.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama