Hava Geçişli Güneş Kollektörü Uygulamalı Binada Enerji Performansı Değerlendirmesi Durum Değerlendirmesi: Sabiha Gökçen Havalimanı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydede, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Enerji ihtiyaclarının büyük bölümü dünyada fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan sera gazları dünyamızın ısınmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten yeşil enerji kullanan binaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Binalarda yeşil enerji kullanımı için güneş enerjisi sistemleri tercih edilebilmektedir. Bu çalışmada Sabiha Gökçen havalimanın giden yolcu bekleme salonunun güneş enerjisi ile ısıtma yükünün bir bölümünün karşılanması üzerinde çalışılmıştır. Geliştirilen hava geçişli güneş kollektörü sisteminin entegrasyonu çalışmada yapılmış ve taze hava ihtiyacı olan mahalin kış aylarında içeri alınan havanın ısıtılması sonucu düşürülen ısıtma yükü hesaplanmıştır. Mahalin kış aylarında ısıtma ihtiyacını belirlemek için binanın çizimi Ecotect Analysis 2011 yapılmıştır. Solarwall sisteminden kazanılan enerji miktarı Retscreen SAH3 programının hesaplamalarına göre yapılmıştır. Hesaplama basit olarak enerji denge korunumu ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamalar sonucunda sistemin maliyet ve uygulanabilirliği hakkında sonuca varılmıştır.
Most of the energy needs of the world is supplied via fossil fuels. The greenhouse gases that arise as a result of fossil fuel consumption leads to increases in the temperature of the world. For this reason, buildings that consume green energy have gained increasing importance. Solar energy systems are of preference when green energy consumption in buildings is desired. In this study, the use of solar energy is investigated for supplying of some of the heating energy needs of departing floor of Sabiha Gökçen Airport. Integration of the unglazed transpired collector system is developed and heating load reductions in the demand of places with fresh air need as a result of heating of the intake air during winter months are calculated. Heating load reductions in the demand of places with fresh air need as a result of heating of the intake air during winter months are calculated. The model of the building is drawn in Ecotect Analysis 2011 software in order to determine the heating needs of the place during winter months. The energy savings as a result of Solarwall usage are calculated by using Retscreen SAH3 software. The calculations are principally validated with energy balance calculations. The cost and the feasibility of the system are discussed with reference of the calculations performed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2014
Anahtar kelimeler
Mühendislik Bilimleri, Engineering Sciences
Alıntı