3-b Taylor-couette-poıseuılle Akışlarında Doğrusal Akım Etkisinin Nümerik Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Çoşgun, Taner
Vardar, Nurten
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, türbülanslı Taylor-Couette-Poiseuille akışının sayısal modellemesi yapılarak eksenel akımdaki değişimin ana akım ve türbülans bileşenleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda Taylor-Couette-Poiseuille akışına uygulanan eksenel akımın, akış tipinin karakteristik özelliği olan Taylor vortekslerinin yapısını Poiseuille akımına yaklaştırdığı ve iç silindirdeki dönme hareketinin akım alanına nüfuzunu azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca, incelenen türbülans yoğunluğu değerlerinin de bu bulguları destekler nitelikte olduğu gözlenmiştir.
In this study, effects of axial flow on mean flow and turbulent quantities are investigated in Taylor-Couette-Poiseuille flow. As a result, it is observed that superimposed axial flow interchanges the structure of Taylor Vortices, which is a characteristic feature of the Taylor-Couette Flow, into annular Poiseuille Flow and decrease the penetration of the effects of rotation of the inner cylinder through core region. Besides, turbulence intensities in both axial and tangential direction are found to be supportive of these findings.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı