Güvenli Ants: Actıve Node Tranfer System İçin Keynote Uygulaması

dc.contributor.advisor Örencik, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Çınar, Tarık tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Computer Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-24T13:48:58Z
dc.date.available 2015-11-24T13:48:58Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Esnek ağ uygulamalarının gerçeklenmesi isteği “aktif ağlar” kavramını ortaya çıkarmıştır. Aktif ağlar, programlanabilir bir ağ altyapısı sunarak, kullanıcılarının ağdaki aktif düğümlere özelleştirilmiş programları yükleyebilmesine imkan tanımaktadır. Paketler, “kapsül” olarak nitelenen ve geçtikleri aktif düğümler üzerinde yürütülen program parçaları ile değiştirilmiştir. Bununla birlikte aktif ağların programlanabilir olması, ağ altyapısının güvenliğinin sağlanması açısından önemli tehditler ortaya çıkarmıştır. Geleneksel yetkilendirme mekanizmaları aktif ağların güvenliğinin sağlanmasında yeterli olmamaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla “güven yönetimi” kavramı ve bu kavramı temel alan “PolicyMaker” ve “KeyNote” sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler bir yetkilendirme işleminde, kimlikleri tanımlamak yerine bir programlama dilinde öncelik ve kısıtlamaları tanımlamaktadır. Bu tanımlama, esnekliği ve açıklığı artırmakta, modern ve ölçeklenebilir güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Aktif ağlar düşünüldüğünde bu sistemlerin en büyük avantajı ise aktif düğümler üzerinde yürütülen aktif uygulamaların güvenliğinin, bu uygulamalar için tanımlanmış öncelik ve kısıtlamalarla sağlanabiliyor olmasıdır. Bu çalışmada, bir aktif ağ olan Active Node Transfer System(ANTS), güven yönetimi kavramı, PolicyMaker ve KeyNote sistemleri incelenmiş ve KeyNote sistemi java programlama dili ile yazılarak, ANTS üzerinde uygulanmıştır tr_TR
dc.description.abstract The desire for flexible networking services has given rise to the concept of “active networks”. Active networks provide a general framework for designing and implementing network-embedded services, typically by means of a programmable network infrastructure. Active networks allow their users to inject customized programs into the nodes of the network. Packets are replaced with “capsules”, program fragments that are executed at each active node they traverse. A programmable network infrastructure creates significant new challenges for securing the network infrastructure. Traditional authorization mechanisms are inadequate for handling security of active networks. The “trust-management” approach, “PolicyMaker” and “KeyNote” trust-management engines were developed as an answer to the inadequacy of these systems. Trust-management engines avoid the need to resolve “identities” in an authorization decision. Instead, they express privileges and restrictions in a programming language. This allows for increased flexibility and expressibility, as well as standardization of modern, scalable security mechanisms. Using these privileges and restrictions provides security of active applications runs on an active node and it is the main advantage of these engines for active networks. In this thesis, we examine Active Node Transfer System (ANTS) as an active network, trust-management approach, PolicyMaker and KeyNote trust-management engines and we implement KeyNote trust-management engine in Java language for ANTS. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10669
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aktif Ağlar tr_TR
dc.subject Aktif Düğüm tr_TR
dc.subject Aktif Uygulamalar tr_TR
dc.subject Kapsül tr_TR
dc.subject Güven Yönetimi tr_TR
dc.subject PolicyMaker tr_TR
dc.subject KeyNote tr_TR
dc.subject Active Node Transfer System. tr_TR
dc.subject Active Networks en_US
dc.subject Active Node en_US
dc.subject Active Applications en_US
dc.subject Capsule en_US
dc.subject Trust Management en_US
dc.subject PolicyMaker en_US
dc.subject KeyNote en_US
dc.subject Active Node Transfer System. en_US
dc.title Güvenli Ants: Actıve Node Tranfer System İçin Keynote Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Secure Ants: A Keynote Implementation For Active Node Transfer System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
530.pdf
Boyut:
5.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama