Kırsal Alanlarda Yayılı Kaynak Modellemesi İçin Model Destek Sistemi Geliştirilmesi : Köyceğiz-dalyan Havzası Örnek Çalışması

dc.contributor.advisor Gönenç, Ethem tr_TR
dc.contributor.author Yüceil, Kızıltan tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:16:49Z
dc.date.available 2015-08-25T13:16:49Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Kırsal havzalarda sürdürülebilir kalkınma için yayılı kaynak modellerinin bir araç olarak kullanılabilmesi gerekmektedir ve çalışmada buna yönelik bir modelleme destek sistemi oluşturulmuştur. Sistemin Türkiye özelinde uygulanabilmesine rehberlik edici bir örnek çalışma Köyceğiz-Dalyan havzasında yapılmıştır. Uygulamada, kırsal kesime özel, gelişkin bir modelleme destek sistemi kurmak için gerekli sistematik yaklaşım, uygulama güçlükleri ve bunların telafi yöntemleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Türkiye’de kırsal alanlardaki yayılı kaynakların modellenmesi için, projelerin baştan sona yönetimine dair hem yöneticilerin ve hem de araştırıcıların faydalanabileceği kapsamlı bir dokümantasyon oluşturulmuştur. Öte yandan, Türkiye’de nadiren uygulanmış HSPF (Hydrological Simulation Program-FORTRAN) modeli, literatür derlemesi, yerel sayısal/görsel gözlem ve ölçüm verilerinin temin, dönüşüm ve analizi ile saha toprak analizleri sonuçlarından oluşan tüm hazırlık evreleri tamamlanarak, modelleme sürecinde kullanılmış ve sayede kabul edilebilir bir hidrolojik simülasyon zemini de geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study deals with developing a model support system for non-point source modeling, which is a vital tool for sustainable management of rural basins. Guidance on developing this system is provided via a case study over Köyceğiz-Dalyan Watershed, in Turkey. The case study defines; the systematic approach to establish this system, possible general and local difficulties during application, and workarounds for these problems. Decision-makers, researchers and modelers in Turkey may use this fully documented information to form, propose, initiate, manage, and finalize similar projects on rural area non-point source modeling. HSPF (Hydrological Simulation Program-FORTRAN), which is a sound hydrological model with very rare applications in Turkey, was implemented to develop the core model for prospective use within a much comprehensive watershed model. Although the quantified modeling outputs of this study should be considered as preliminary, they also act as a reliable and timesaving initial step towards a much broader evaluation of the non-point sources in this rural watershed. Given that developing an integrated approach for watershed management is quite a fertile and a rather young concept, this study will nevertheless guide the non-point source modeling process as a tool for the possible implementation of holistic environmental management plans in Turkey. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8700
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kırsal yayılı kaynak kirliliği tr_TR
dc.subject HSPF tr_TR
dc.subject havza modelleme tr_TR
dc.subject hidroloji tr_TR
dc.subject toprak analizleri tr_TR
dc.subject meteoroloji tr_TR
dc.subject Rural non-point source pollution en_US
dc.subject HSPF en_US
dc.subject watershed modeling en_US
dc.subject hydrology en_US
dc.subject soils analysis en_US
dc.subject meteorology en_US
dc.title Kırsal Alanlarda Yayılı Kaynak Modellemesi İçin Model Destek Sistemi Geliştirilmesi : Köyceğiz-dalyan Havzası Örnek Çalışması tr_TR
dc.title.alternative Development Of Model Support System For Rural Area Non-point Source Modeling: Köyceğiz-dalyan Watershed Case Study en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
223726.pdf
Boyut:
6.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama