Isole Edilen Ve Tanımlanan Benzil Alkol Gideren Bakteriler İle Lab. Ölçekli Biyofiltrenin Performans Ve Davranış Kriterlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaş, Oktay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada benzyl alkol ile kirlenmiş kirli havanın temizlenmesinde kullanılan lab ölçekli biofiltrenin performans ve davranış karakterleri degerlendirilmiştir. Benzil alkol, benzyl aldehid ve sodyum benzoat gideren bakteriler elde edilmiş ve sayıları arttırılmıştır. Bu bakteriler toprak, dere çökeltileri ve benzin istasyonlarının bulundugu topraktan elde edilmiştir. Substrata özgü saf bakteriler elde edilmiştir. Bu bakterilerin büyüme ve gelişme kinetikleri UV spektrofotometresi ve HPLC cihazları ile izlenmiştir. Bakteriler üzerinde biyokimyasal kısa testler (Oksidaz ve Katalaz), gram (-) tanımlama (BIOLOG test) ve API 20 NE ile tanımlama testleri uygulanmıştır. Benzil alkol, benzyl aldehid ve sodyum benzoat kalibrasyon eğrileri HPLC analizi ile elde edilmiştir. Populasyonlarını ne kadar sürede iki katına çıkardıkları ve substrat metabolizma zaman tesleri yapılmıştır. Elde edilen bakteriler saf sıvı kültür hazırlanırken kullanılmıştır. Bu hazırlanan saf sıvı kültürler daha sonra lab ölçekli biyofiltrede aşılayıcı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın asıl amacı benzyl alkol ile kirlenmiş kirli havanın temizlenmesinde kullanılan lab ölçekli biofiltrenin performans ve davranış karakterleri degerlendirilmesidir. Bu amaç için biyofiltre oluşturulmuş ve farklı koşullarda çalıştırılmıştır.
In this study, simulation and performance of lab-scale biofilter for waste air (contaminated by Benzyl alcohol) were examined. Enrichment of Benzyl alcohol, Benzyl aldehyde and Sodium benzoate degrading bacteria, which were isolated from the soil, sediment of a creek and the soil around a tank station, were achieved. Pure strains could be obtained. Their growth kinetics was simultaneously performed by means of UV spectrophotometer and HPLC. Biochemical short tests (i.e. oxidase, catalase tests), gram (-) identification test (BIOLOG test) and identification of bacteria by API 20 NE test were performed. Sodium benzoate, Benzyl alcohol and Benzyl aldehyde calibration curves were obtained by HPLC analysis. The generation rate and metabolism rate were also determined. The species were used to prepare their pure liquid cultures. These liquid cultures were inoculated into lab-scale biofilter. The main part of this study was simulation and observation of lab-scale biofilter for waste air (contaminated by Benzyl alcohol). For this purpose, the biofilter was set and run under various conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Benzil alkol, Biyofiltre, Kirli hava, Benzyl alcohol, Biofilter, Air pollution
Alıntı