Agent Destekli Bilgi Toplama Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğurlu, Suat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu proje bir dağıtık bilgi toplama sisteminin mimarisini ve uygulama ayrıntılarını incelemektedir. Benzer geleneksel bilgi toplama sistemlerine göre daha fazla esneklik sağlayabilmek için çoklu-agent mimarisi kullanılmıştır. JATLite agent oluşturulması ve agent haberleşmesi için gerekli arabirimi sağlamaktadır. Öncelikle yazılım agentlarına kısaca bir giriş yapılmış ve özellikleri tanıtılmıştır.Ne türden yazılımları agent olarak adlandırdığımız ve uygulamaları çoklu agent olarak gerçekleyip mimarimizi buna göre kurmanın faydaları anlatılmıştır. Daha sonra çoklu agent mimarisi kurabilmek için kullanılabilecek ve agent yazma ve bu agentları haberleştirme için arabirim sunan JATLite paketi incelenmiştir.Neden bu paketin kullanıldığı, faydaları, avantajları ve özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmştır. Son olarakta çoklu agent mimarisi üzerine kurulu bilgi toplama sistemi anlatılmıştır. Farklı görevdeki agentlar ayrıntıları ile incelenmiş ve sistemin işleyişi açıklanmıştır. Agent Destekli Bilgi Toplama Sistemi; kullanıcı adına bilgi toplamak amacıyla çalışmaktadır ve çeşitli görevler için farklı agentlar görevlendirilmiştir. Sistemde Kullanıcı Agent,Yönlendirici Agent,Yedek Agent ve Kaynak Agent olarak dört farklı agent bulunmaktadır. Kullanıcı Agent,kullanıcıdan grafik arayüz ile aranacak bilgileri alır ve bu bilgileri Yönlendirici Agent’a yollar ve Kaynak Agentlardan gelen cevaplarıda yine aynı grafik arayüzü ile kullanıcıya gösterir.Yönlendirici Agent kullanıcı isteklerini hangi Kaynak Agentlara yönlendirmesi gerektiğini bilir ve sistemdeki agentlar hakkında en son güncel bilgilere her zaman sahiptir. Bu agent otonom çalışır ve akılldır. Sistemde tek olan Yönlendiri Agent’ın güvilirliğini Yedek Agent sağlar. Bir problem durumunda yeni bir Yönlendiri Agent yaratabilir. Veri tabanından kullanıcı isteklerini iste Kaynak Agentlar araştırır ve sonuçları doğrudan kullanıcıya yada verilen bir elektornik posta adresine yollarlar. Sistem geleneksel bilgi toplama sistemlerine göre avantajlıdır. Dağıtık veri tabanı kullanma olanağı, düşük ağ band genişliğinde daha performanslı çalışma,güvensiz hatların telafisi,kullanıcı esneklikleri ve kullanıcı bilgi eksikliğinin giderilmesi Bilgi Toplama Sistemini geleneksel sistemlere göre olan başlıca üstünlükleridir.
This project presents the design and implementation details of an information retrieval system. A multi-agent architecture has been adopted to allow for extended flexibilites over similar traditional systems. JATLite provides the basic infrastructure for creation of agents and their communication. First,software agents are shortly described and their features are analized. It is also explained that what kind of softwares are called as agents and what are the utilization of a system that are consructed with multi agents. Then, a software packet that are used for agent creation and communication , JATLite are explained in detail.Its advantages,feautes and the reason for its usage are written. Finally, the information retrieval system which has a multi-agent architecture is explained in detail. Agents with different tasks are described. The Agent Based Information Retrieval System works to retrieve user requests from a computer network and are constructed with different types of agents for different tasks.The sistem consists of four type of agent named User Agent,Broker Agent,Backup Agent and Resource Agent.The User Agent takes user requests by a grafical interface from a user and passes them to the Broker Agent.It also shows the result by the same grafical interface. The Borker Agent knows to which resource agent it should redirect the user requests.It also knows the most recent and detailed information about other agents in the system. The Broker Agent is atonomous and intelligent. The Backup Agent provides the relability of the Broker Agent which is unique in the system and creates a new Broker Agent in case of a failure.Resource Agents search their database for the user requests and send the results to User Agents or to a suplied email address. The system has advantages over traditional information retrieval systems.Usage of distributed database architecture,user flexibilities,compensation of lack of user knowledge and unreliable network connections ,high performance,low bandwith usage are some of the advantages that The Agent Based Information Retrieavl System has.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Agent, Çoklu-agent Sistemi, Bilgi Toplama, Agents, Multi-agent Ssystems, Information Retrieval
Alıntı