Giriş Gecikmeli Mekanik Sistemlerde H-sonsuz Kontrolü

dc.contributor.advisor Başer, Ulviye tr_TR
dc.contributor.author Emrehan, Ahmet Furkan tr_TR
dc.contributor.authorID 406484 tr_TR
dc.contributor.department Matematik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mathematics Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T18:26:05Z
dc.date.available 2015-06-12T18:26:05Z
dc.date.issued 2011-07-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında giriş gecikmeli mekanik sistemler için H-sonsuz problemi incelenmiştir. Bu problemin çözümünde Lyapunov-Krasovskii fonksiyonelleri kullanılmıştır. Bu fonksiyoneller yardımı ile sistemi kararlı hale getirecek durum geri geri besleme kuralı tanımlanmış, yeter şartlar Lineer Matris Eşitsizlikleri olarak verilmiştir. Aynı problemin norm sınırlı belirsizlik durumları içinde çözümler sunulmuştur. Daha sonra, daha küçük performans ve daha büyük gecikme aralığında çalışacak durum geri besleme kuralı elde etmek için, gecikme aralığını düzgün bir biçimde bölünmesini temel alan yeni Lyapunov- Krasovskii fonksiyoneli kullanılmıştır. Sonuçlar literatürdeki ortak örnek ışığında kıyaslanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis study, H-infinity control problem for mechanical systems with input delay is investigated. To solve the problem, Lyapunov-Krasovskii functionals are used. By means of these functionals, state feedback control law is defined to stabilize the system and sufficient conditions are given as Linear Matrix Inequalities. The solution of the uncertain case of the same system is also presented. Furthermore, in order to obtain the state feed-back control law to work in smaller performance index and in bigger upper bound of the delay, uniform partition based new Lyapunov-Krasovskii functionals is used. In light of common example in the literature, the results are compared. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5122
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Gecikmeli Sistemler tr_TR
dc.subject Lineer Matris Eşitsizlikleri tr_TR
dc.subject Lyapunov-Krasovskii Fonksiyoneli tr_TR
dc.subject Düzgün Parçalanma tr_TR
dc.subject Karalı Hale Getirme tr_TR
dc.subject Durum Geri Besleme Kuralı tr_TR
dc.subject Delay Dependant Systems en_US
dc.subject Linear Matrix Inequality en_US
dc.subject Lyapunov-Krasovskii Functional en_US
dc.subject Uniform Partition en_US
dc.subject Stabilization en_US
dc.subject State Feedback Control Law en_US
dc.title Giriş Gecikmeli Mekanik Sistemlerde H-sonsuz Kontrolü tr_TR
dc.title.alternative H-infinity Control Of Mechanical Systems With Input Delay en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11989.pdf
Boyut:
502 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama