Havacılık Sektöründe İş Ve Çalışan Niteliğinin Çalışanların Motivasyon Ve İş Tatminine Etkisi

dc.contributor.advisor Güngör, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Suntur, Ahmet Serhat tr_TR
dc.contributor.authorID 393265 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-01-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-23T07:24:19Z
dc.date.available 2015-06-23T07:24:19Z
dc.date.issued 2014-01-13 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada havacılık sektöründe personel verimliliğini arttırmak için yönetimin 4 temel unsurundan biri olan motivasyonu ve dolayısı ile iş tatminini ölçmek ve bu ölçümler sonunda gelişime açık noktalarda düzeltici faaliyetler ya da geliştirme faaliyetleri önermek hedeflenmiştir. Bir havacılık sektörü şirketinde yapılacak motivasyon ve iş tatmini araştırmasında elde edilecek sonuçlar ile havacılık sektörü şirketini değerlendirmenin ve yönetim anlayışını bu sonuca göre şekillendirmenin her zaman doğru sonuç vermeyeceği düşünülmektedir. Her departmana ve her departmanda çalışan farklı nitelik gruplarına durumsal yönetim uygulamaları yapılmalıdır. Motivasyon faktörlerinin ölçümü için WPI (Work Preference Inventory), iş tatmini ölçümü için Job Descriptive Index (JDI; 1997 Revision) ve Job in General (JIG) ölçekleri kullanılmıştır. 103 havacılık sektörü çalışanı tarafından cevaplanan anket çalışmasının SPSS ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen en önemli bulgu, iş ve çalışan niteliğinden bağımsız olarak havacılık sektörü çalışanlarının işle ilgili motivasyonunu iş dışı motivasyona göre daha yüksek olduğudur. Ayrıca üniversite ve üzeri eğitime sahip personelin iş tatmini lise mezunu personele göre daha düşük tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda tüm iş niteliklerdeki çalışanların iş dışı motivasyonunu ve aşırı kalifiye personelin iş tatminini arttırmak amacı ile çalışma koşulları gözden geçirilmeli, çalışanların statüsünü arttırıcı yönetim teknikleri uygulanmalı, şirket politikası tüm çalışanlarla paylaşılmalı ve yönetimde katılım sağlanmalı, çalışanlar işlere yerleştirilirken aşırı kalifiye personelden kaçınılmalı, çalışanlar niteliklerine uygun işlere yerleştirilmeli ve yönetici-çalışan ilişkisi ve iletişimi arttırılmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it’s aimed to determine areas open for improvement and propose corrective and improvement actions in order to increase labor efficiency through measuring motivation and work satisfaction. It is claimed that shaping the management perception and evaluating aviation industry companies according to results derived from motivation and work satisfaction measurements will not always reflect accurate results. Conditional management applications for each department and employee group should be executed. WPI (Work Preference Inventory) is used for measuring motivation factors and Job Descriptive Index (JDI; 1997 Revision) and Job in General (JIG) scales are used for measuring work satisfaction. 103 aviation industry completed questionnaire and all questionnaires are analyzed by using SPSS. The most important result is that all aviation employees have higher intrinsic motivation than extrinsic motivation regardless of job and employee qualification. In addition, work satisfaction of university or higher graduates are lower than work satisfaction of high school graduates. According to results derived from the survey, in order to increase employees’ extrinsic motivation and over-qualified employees’, work conditions should be reviewed, management techniques for increasing employees’ status should be applied, company policy should be shared with employees, participation of employees to management should be provided, recruitment of over-qualified employee should be avoided, employees should be placed on appropriate jobs by considering their qualifications, relationship and communication between employees and management should be increased. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5940
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject motivasyon tr_TR
dc.subject iş tatmini tr_TR
dc.subject güdüleme tr_TR
dc.subject havacılık tr_TR
dc.subject havayolu tr_TR
dc.subject iş niteliği tr_TR
dc.subject çalışan niteliği tr_TR
dc.subject Motivation en_US
dc.subject work satisfaction en_US
dc.subject aviation management en_US
dc.subject airline en_US
dc.subject job qualification en_US
dc.subject work qualification en_US
dc.subject employee qualification en_US
dc.title Havacılık Sektöründe İş Ve Çalışan Niteliğinin Çalışanların Motivasyon Ve İş Tatminine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Work And Employee Qualifications On Work Satisfaction And Motivation In Aviation Industry en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13170.pdf
Boyut:
1.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama