Karanlık Fermentasyonla Biyolojik Hidrojen Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kahveci, Muhammed İhsan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Karanlık mayalanma ile hidrojen üretim metabolizması tam olarak bilinmemesine rağmen, temelde anaerobik arıtımla benzerlik gösterir. Bu çalışmada tek karbon kaynağı olarak glikozdan iki farklı tip karışık mikroorganizma topluluğu ile anaerobik mayalanma ile hidrojen üretim mekanizması incelenmektedir. Sıcaklık ve pH gibi önemli çevre faktörleri kontrol altında tutulmaktadır. Hidrojen üretim veriminin izlenmesi amacıyla; glikozun parçalanması, asetat, etanol gibi ara ürün basamakları, toplam gaz hacmi, üretilen hidrojen gazını yüzdesinin ölçümleri yapılmaktadır. Aynı miktarda uçucu katı madde içeren, farklı anaerobik mikroorganizma topluluğu aynı çevresel koşullar altında izlenmektedir. Böylece karanlık mayalanma ile hidrojen üretim mekanizması incelenirken, farklı tip anaerobik çamurlar performansları bakımından birbirleri ile karşılaştırılabilmektedir.
Although the metabolism of biohydrogen production via dark fermentation is not completely defined, it is similar to anaerobic treatment system in basic. In this study, two different types anaerobic mixed cultures are used and glucose is selected as sole carbon source in order to investigate the mechanism of dark fermentation. Significant environmental factors such as pH and temperature are kept under controls. To observe the fertility of biohydrogen production, the degradation of glucose, produsing by-products such as ethanol, acetate etc… the volume of total gas and percentage of generating hydrogen are measured. Two different types of anaerobic complex inoculums are found their performances, which contain amount of same volatile suspended solid. Thus, not only the bio-process of anaerobic generating biohydrogen can be described, but also two different inoculums are able to compare to between themselves.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
biyohidrojen, etanol, mayalanma, anaerobik, arıtım, bio-hydrogen, fermentation, ethanol, anaerobic, treatment
Alıntı