Ünite Yüklenme Probleminin Parçacık Sürü Optimizasyon Yöntemi İle Çözümü

dc.contributor.advisor Türkay, Belgin tr_TR
dc.contributor.author Zeybekoğlu, Yasemin tr_TR
dc.contributor.authorID 405794 tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:13Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:13Z
dc.date.issued 2011-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Tez kapsamında termal ünite yüklenme problemi ele alınmıştır. Öncelikle ünite yüklenme problemi formüle edilmiştir. Popülasyon temelli bir arama ve optimizasyon yöntemi olan Parçacık Sürü Optimizasyon yöntemi ile ünite yüklenme problemi çözümü için zincirleme bir Parçacık Sürü Optimizasyon yöntemi geliştirilmiştir. İlk alt problem olan ünitelerin devreye alınma ve devre dışı bırakılma planlaması için Ayrık Parçacık Sürü Optimizasyon yöntemi kullanılmıştır. İkinci alt problem olan devreye alınmış ünitelerin optimal yüklenmelerinin belirlenmesi için ise klasik bir Parçacık Sürü Optimizasyonu yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmanın başarısı, 8 ünite ile 40 ünite arasında değişen büyüklükte sistemlerde test edilmiş, hesaplama süreleri verilerek sonuçlar üretim maliyeti açısından literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis the thermal unit commitment problem has been discussed. Firstly , unit commitment problem has been discussed and formulated. Solution has been obtained by Particle Swarm Optimization, which is a population based global search and optimization technique. An Enchained Particle Swarm Optimization technique has been developed to solve the unit commitment problem. A Binary Particle Swarm Optimization Algorithm has been developed for first subproblem, determining the on-off scheduls of power units. Moreover, a conventional Particle Swarm Optimization algorithm has been developed to solve the second subproblem, determining the optimal loading of commited power units. The effectiveness of the algorithm has been tested on systems comprising 8 to 40 units. Computation times for each test system has been given and operating cost results have been compared with other algorithms in literature en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1297
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject çok kriterli optimizasyon tr_TR
dc.subject optimizasyon tr_TR
dc.subject optimizasyon problemi tr_TR
dc.subject elektrik santralleri tr_TR
dc.subject ünite tahsisi tr_TR
dc.subject sezgisel algoritmalar tr_TR
dc.subject parçacık sürü optimizasyonu tr_TR
dc.subject multi criteria optimization en_US
dc.subject optimization en_US
dc.subject optimization problems en_US
dc.subject power plant en_US
dc.subject unit commitment en_US
dc.subject heuristic algorithms en_US
dc.subject particle swarm optimization en_US
dc.title Ünite Yüklenme Probleminin Parçacık Sürü Optimizasyon Yöntemi İle Çözümü tr_TR
dc.title.alternative Solving Unit Commitment Problem By Particle Swarm Optimization Technique en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11842.pdf
Boyut:
679.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama